Automatisk kjemistyring

Gjør det enkelt, invester i automatisk kjemistyring.

I dag finnes det mange relativt enkle måter å styre kjemitilsettingen automatisk. Vi gir deg en oversikt.

Dosator for kjemi

En dosator er et apparat som tilsetter kjemi til vannet automatisk, og i kontrollerte mengder. Kjemien, f.eks. klor og pH-regulerende stoffer står i dunker ved siden av dosatoren. Dosatoren måler når det er behov for mer kjemi og tilsetter etter behov. Et godt og utprøvd system.

Vi registrerer at noen leverandører kaller løsningen «KJEMIFRI» når dosatoren tilsetter Aktivt Oksygen (hydrogenperoksid). Det er det selvsagt ikke. Det er en en klorfri løsning, men hydrogenperoksid er en okysderende kjemi på samme måte som klor, bare litt mindre effektiv.

Saltvanns klorgenerator; lag din egen klor i stedet for å kjøpe

Mange kommer til oss og sier at de vil ha et «saltvannsbasseng». Da ser de ofte for seg et basseng hvor saltet er det desinfiserende stoffet. Slik er det ikke. Det som «på folkemunne» ofte kalles saltvannsbasseng, er basseng med mye mindre salt enn i sjøvann, og det saltet som er, brukes til å lage klor. Det er altså et basseng som renses med klor, men klorgeneratoren lager kloren i stedet for at du kjøper den.

Kloren går tilbake til salt, så det er ikke et forbruk av salt annet enn når en pumper ut vann.

Klorgeneratorer finnes i to kvaliteter:

De rimeligste klorgeneratorene, måler ikke klornivået i vannet og varierer ikke produksjonen i henhold til behovet (koster rundt kr 15.000). De stilles inn på en prosent av maks ytelse, og så lager de alltid den mengden klor. Dette er egentlig en veldig dårlig løsning! Grunnen til det, er at behovet for klor varierer veldig med mange forhold; om bassenget er tildekket eller ikke, om sola skinner eller ikke, om noen bader eller ikke. Dette enkle apparatet får ikke med seg slike variasjoner i behovet, og produserer alltid det samme, ofte for mye. Litt satt på spissen kan vi si at dette apparatet ALLTID gir feil klorinnhold, både for lite og for mye. Vi har sett mange ekstremt bleika basseng på grunn av det.

De dyrere klorgeneratorene måler og produserer etter behov (koster over kr 25.000). Du kan derfor stille inn at du vil ha et lavt klorinnhold, men apparatet greier å holde nivået. Dette er en god løsning, men bare vær klar over at det er en klorløsning.

Mange bruker 0,4 % salt i vannet for å produsere klor (4 kg/m³). Basseng As selger et Hayward-produkt som klarer seg med 0,15 %. Sjøvann er som kjent 3 – 5 %, altså mer enn 10 ganger så mye

Hvis du skal bruke klorgenerator, kan du ikke ha rustfrie deler i vannet. Alt må være syrefast eller titan.

UV-lys

UV-lys er en kjent og mye brukt løsning for å desinfisere (også til drikkevann), men den strålestyrken som tilbys i private basseng, er absolutt ikke nok som desinfeksjon alene. Skal en kunne redusere klorbruken slik at det i det hele merkes, må UV-lyset kombineres med et apparat som tilsetter kobberioner i vannet. Kobberioner er ganske effektive til å drepe alger. Med en slik kombinert løsning, vil en kunne bade tilnærmet klorfritt, men en må klore litt f.eks. hver 14. dag for å være sikker. Da kan en bruke sjokk-klor, som forsvinner fort (12 timer), slik at en i praksis kan bade klorfritt.