E-Clear kjemifri rensing av basseng

E-Clear kjemifri rensing av basseng

Både folk og miljø vil gjerne unngå klor, vi løsningen med helt kjemifri rensing!

E-Clear er et system som desinfiserer vannet uten bruk av kjemi.
Rensingen skjer gjennom tre forskjellige prosesser:

Her kan du lese mer om helt kjemifri rensing av basseng