Har lekkasje i bassenget. Hva gjør jeg?

Hvordan finne lekkasje i basseng

Fra tid til annen får vi spørsmål fra kunder om hva de skal gjøre når de har fått lekkasje i bassenget. En lekkasje er ofte vanskelig å finne, og vi beklager at det blir mye tekst å lese i denne veiledningen. Regner med at hvis du fortsetter å lese, er du blant de som har behov for å finne svar.

Lekkasje eller ikke

Hvis lekkasjen er liten, er første bud å forvisse seg om at det virkelig er en lekkasje og ikke bare fordampning. Da foretar du «bøttetesten». Fyll en bøtte med vann fra bassenget slik at det har samme temperatur som bassengvannet. Sett bøtta i trappa eller heng den opp slik at vannstanden i bøtta er tilnærmet lik vannstanden i bassenget. Merk vannstanden i begge deler (med tape eller penn). Hvis vanntapet skyldes fordampning, skal vannet minke like mye i både bøtta og bassenget. Hvis det minker mer i bassenget enn i bøtta, er det en lekkasje.

Lete med melk

Hvis du tidlig mistenker at lekkasjen er i en bestemt komponent i selve bassenget, kan du gjøre følgende. Få tak i et tynt rør, f.eks. en rekke sugerør som er tapet sammen. Ha et glass med melk og sug opp noen dråper i røret. Hold for enden og før røret i en rolig bevegelse ned dit du mistenker at lekkasjen kan være. Slipp fingeren fra toppen av røret og la melken renne ut rett foran det stedet du mistenker; lys, returdyse etc.  Ettersom melken er synlig i vannet, vil du se det dersom det er en bevegelse av melken mot lekkasjen. Dette forutsetter selvsagt at vannet i bassenget står helt stille, altså at filteret har vært avskrudd i flere timer. Det forutsetter også at lekkasjen har en viss størrelse.

Lekkasje fra ukjent sted

Kanskje du har konstatert en lekkasje, men du vet ikke hvor den er. Da er da lurt å foreta noen undersøkelser som strekker seg over flere dager.

Begynn med å drifte bassenget i 24 timer med sirkulasjons-pumpa i gang hele tiden. Registrer hvor mye vannet synker (strek eller tape på bassengveggen).

La bassenget stå i 24 timer uten at sirkulasjons-pumpa er påskrudd. Registrer hvor mye vannet synker.

Lekkasje etter sirkulasjonspumpa

Hvis vannet minker mest når sirkulasjonen er i gang, har du en lekkasje i rørsystem etter filterpumpa. Frem til filterpumpa er det nemlig et undertrykk, etter filterpumpa er det et overtrykk. Hvis det lekker mest når pumpa sviver, betyr det at det lekker i den delen det er et overtrykk. Da må du bare håpe på at det er i de synlige delene av rørsystemet, at du slipper å grave. Husk å sjekke sløyfa som går tur/retur til eventuell varmepumpe. Hvis ting tyder på at lekkasjen er i rørsystemet som er gravd ned, kan det være lurt å lese det som står om «tappe-sjekke-tappe-sjekke» lenger nede i guiden. På den måten kan du få en indikasjon på i hvilket nivå røret lekker. Du kan også bruke eliminasjonsmetoden ved å stenge av rør for rør i den grad det er mulig.

Lekkasje før sirkulasjonspumpa

Hvis vannet synker mindre når sirkulasjonspumpa sviver enn når den ikke gjør det, kan det være en lekkasje i rørsystemet mellom bassenget og filterpumpe. Her er det nemlig et undertrykk når pumpa sviver, og hvis det er en lekkasje her, vil det egentlig suges inn luft istedenfor å lekke ut vann. Hvis ikke lekkasjen er veldig liten, vil du som regel se at det kommer luftbobler i glasset på forfilteret på sirkulasjonspumpa. Uten lekkasje på undertrykk-siden, skal det ikke være luft under dette glasset etter noen minutters drift.

Lekkasje i selve bassenget

Hvis lekkasjen er uavhengig av filterdriften, er lekkasjen i selve bassenget, altså utenom rørsystemet og varierende trykk. Hvis du har god tid, kan du jo bare la vannet synke til det stopper, og du kan vite på hvilket nivå du skal lete etter lekkasjen. Dette kan ta dager og uker, og det har en ofte ikke tid til i sesongen. Da får du gå over til «tappe-sjekke-tappe-sjekke». Begynn med å sjekke vann-senkingen i 12 timer. Pump ut f.eks. 20 cm vann og sjekk i nye 12 timer. Hold på slik til vannet ikke synker lenger. Da fyller du opp igjen 20 cm og lar det synke til det stopper. Da vet du nivået det lekker på, og det er bare å lete.

Lekkasjen kan være i liner, lys, returdyser (ikke røret) eller, jetstream.

Lekkasje til waste

Vi har opplevd noen ganger at 6-veis ventilen er defekt og gir en lekkasje til waste (avløp). Hvis røret til waste er lukket, kan dette vær vanskelig å se. Hvis du mistenker dette, må du rett og slett koble fra avløpsrøret på 6-veisventilen og se om det er lekkasje når du kjører filteret.