Desinfisere basseng med klor

Klor er fortsatt den mest bruket kjemien til rensing av private basseng.

I dag finnes det andre alternativer enn klor for å desinfisere svømmebasseng, men det er likevel en kjensgjerning at det fortsatt er klor som er den dominerende løsningen. Det ser vi bl.a. på de betydelige mengdene med klor som vi selger hvert år.

Og vi skal ikke kimse av klor; den er effektiv, og den er forholdsvis rimelig. Det skal også sies at klor i private basseng gir mye mindre klorlukt enn det du erfarer i svømmehaller (særlig i gamle haller). Vi kommer tilbake til hvorfor vi kan påstå dette.

Det finnes to typer klor:

Vi deler klor i to typer, en hurtigvirkende (diklor) som vi også kaller sjokk-klor, og en langtidsvirkende (triklor). I fortsettelsen får du forklaring på hvordan de to typene virker.

Hurtigvirkende klor brukes til å «sjokk-klore» bassenget

Å sjokk-klore et basseng, vil si å gi det en ”overdose” med klor som har til hensikt å drepe alle bakterier og alger i bassenget. En skikkelig sjokk-kloring er såpass kraftig at vi anbefaler at det ikke bades i bassenget de første 12 timene etter en sjokk-kloring.

Anbefalingen over er en tommelfingerregel som forenkler et ganske komplisert forholdt. Grunnen til at dette egentlig er komplisert, er at tiden en må vente, varierer mye med forskjellige forhold.

  • Hvor skittent vannet er. Se lenger nede i artikkelen om at klor «brukes opp». Det betyr at jo mer skitt det er i vannet, jo fortere kan en bade.
  • Sol bryter ned klor hurtig, særlig ustabilisert klor (som hurtigklor er).

Skal en være helt sikker, bør en foreta en måling av klorinnholdet og vente til nivået er under 5 ppm. Vi anbefaler at en helst sjokk-klorer om natten. Hvis en sjokk-klorer om dagen, kan solen bryte ned kloren før den har fått tid til å utrette det den skal.

Sjokk-kloring benyttes i følgende tilfeller:

  • ved oppstart og nedstengning av bassenget. Det er altså det første du gjør om våren, og det siste du gjør om høsten.
  • Vi anbefaler at det sjokk-klores etter at det har vært spesielt stor badebelastning i bassenget fest eller klassen på besøk.
  • Det kan også være nødvendig å foreta sjokk-kloring dersom en kommer skjevt ut og får en plutselig oppblomstring av alger (grønt basseng etter en ferie hvor poolboyen har sviktet). Basseng AS anbefaler ikke bruk av algemiddel for å stoppe et påbegynt algeangrep. Algemiddel anser vi som forebyggende, klor er behandlende.
  • Hvis det lukter klor av bassenget på grunn av kloraminer (bundet klor). Se avsnitt lenger ute.

Sjokk-kloring har ikke bare en bakteriell effekt, men medfører også en utryddelse av ikke-filtrerbare organiske urenheter ved hjelp av oksidering (også kalt kaldforbrenning). Sjokk-kloring oksiderer også flere metaller i vannet.

Fremgangsmåte ved sjokk-kloring

Løs kloren opp i en bøtte vann, og fordel det meste av kloren i bassenget ved å tømme det foran strålen fra returdysen. En siste liten skvett slår du rett i skimmeren, så får du sjokk-kloret sand og røropplegget også. Kast aldri granulatet uoppløst i bassenget. Det kan falle på bunnen og forårsake bleking av bassengduken.
Dosering: En sjokk-kloring bør foretas med 70 – 100 gram pr. 10 m³ med vann. Sjokk-klor er i pulverform (granulat), og doseringen vi angir, gjelder våre produkter. Innholdet virksomme stoffer varierer fra produsent til produsent, og når kjemien er billig, er prosenten virkestoff ofte lavere.

Langtids-kloring, manuell tilsetting

For at vannet skal holde seg friskt under hele badesesongen, må en tilføre en mindre mengde klor på det jevne. Langtidsklor er klor som løser seg opp sakte, og på den måten sørger for at det hele tiden er en lav konsentrasjon av klor i vannet.

Det finnes flere forskjellige varianter av langtidsklor på markedet. Basseng AS har valgt å satse på en type langtidsklor som har MULTIFUNKSJON. I det ligger det at tablettene i tillegg til klor også inneholder små mengder med flokkingmiddel og en forebyggende mengde av algemiddel. Dette gjør at du med stor sannsynlighet vil ha krystallklart vann til enhver tid.

Langtidsklor kommer i store tabletter på 200 g. Disse kan legges i skimmeren, eller i en flyter som er beregnet til dette. Husk at det er overflaten på tabletten som bestemmer hvor mye klor som frigis. Når den begynner å bli liten, kan det derfor være lurt å legge i neste tablett slik at ikke klorkonsentrasjonen blir for lav.

Klorverdien i bassenget bør ligge på 1,0 – 3,0 ppm.

Langtids-kloring med dosator

Mange ønsker at det med kjemien til bassenget skal være mest mulig automatisert. For å løse dette, finnes det doseringspumper som tilsetter flytende klor automatisk. Fordelen er at systemet selv måler klor-innholdet i vannet, og tilsetter ny klor etter behov.

Lag din egen klor! Langtids-kloring med saltvanns klorgenerator.

I dette avsnittet skal vi beskrive en metode å langtidsklore, uten at du kjøper klor, men isteden kjøper et apparat som lager kloren etter hvert. Vi kaller apparatet for en klorgenerator.

En saltvanns klorgenerator er et apparat som settes inn i filter- kretsløpet. For at apparatet skal virke, må det være litt salt i vannet. Svært mange slike apparater krever 0,3 . 0,4 % salt i vannet (mindre enn én tidel av saltinnholdet i sjøvann). Vår Hayward-modell trenger bare 0,15 % salt. Inne i apparatet er det elektroder, og et elektrisk styreskap setter strøm på disse elektrodene slik at det dannes klor av saltet ved hjelp av elektrolyse.

Klorgeneratorer finnes i to kvaliteter:

De rimeligste klorgeneratorene, måler IKKE klornivået i vannet og varierer derfor ikke produksjonen i henhold til behovet (koster rundt kr 15.000). De stilles inn på en prosent av maks ytelse, og så lager de alltid den mengden klor. Dette er egentlig en veldig dårlig løsning! Grunnen til det, er at behovet for klor varierer veldig med mange forhold; om bassenget er tildekket eller ikke, om sola skinner eller ikke, om noen bader eller ikke. Dette enkle apparatet får ikke med seg slike variasjoner i behovet, og produserer alltid det samme, ofte for mye. Litt satt på spissen kan vi si at dette apparatet ALLTID gir feil klorinnhold, både for lite og for mye. Vi har sett mange ekstremt bleika basseng på grunn av det.

De dyrere klorgeneratorene måler og produserer etter behov (koster over kr 25.000). Du kan derfor stille inn at du vil ha et lavt klorinnhold, men apparatet greier likevel å holde nivået. Dette er en god løsning, men bare vær klar over at det er en klorløsning.

En klorgenerator som måler og produserer, gir mange fordeler:

• Du har hele tiden 100 % kontroll på klornivået i vannet, og derfor kan du stille nivået så lavt som mulig.
• Hvis det er mange som bader og bassenget blir forurenset, starter produksjonen av mer klor umiddelbart.
• Det svake saltinnholdet i vannet, gjør at du får mye mindre irritasjon av øyne og hud.
• Du sparer 90 % av kostnadene til kjemi. Det eneste du trenger er pH-regulerende stoffer og litt algemiddel i beredskap.
• Våre modeller av klorgenerator skifter selv polaritet på elektrodene. Dette gjør at apparatet blir mer effektivt, og at elektrodene varer vesentlig lenger.

En potensiell ulempe med klorgenerator må nevnes. Ettersom du må ha litt salt i vannet, vil metalldeler kunne ruste. Dette gjelder stiger og andre metalldeler i selve bassenget, men også komponenter i filterkretsløpet. Det hjelper ikke om det heter rustfritt (A2). Kombinasjonen av salt og klor blir for tøff, men dersom stigen og andre deler er syrefast stål (A4) eller titan, går det greit. Pahlen «syrefaste» lys og skimmere tåler ikke dette systemet.

Mange kommer til oss og sier at de vil ha et «saltvannsbasseng». Da ser de ofte for seg et basseng hvor saltet er det desinfiserende stoffet. Slik er det ikke! Det som «på folkemunne» ofte kalles saltvannsbasseng, er basseng med mye mindre salt enn i sjøvann, og det saltet som er, brukes til å lage klor. Det er altså et basseng som renses med klor, men klorgeneratoren lager kloren i stedet for at du kjøper den. Kloren går tilbake til salt, slik at det er ikke noe forbruk av salt annet enn når du tapper ut vann.

Litt teori om klor. Klor opptrer i to former: fritt klor og bundet klor

Fritt klor er «den nyttige» versjonen av klor, den som dreper bakterier og alger. Det er denne versjonen av klor vi tilstreber å ha i bassenget.
Fritt klor kan måles, og ønsket verdi i bassenget er 1 – 3 ppm (parts pr million = mg/l).

Bundet klor (også kalt kloraminer) er egentlig en uønsket form for klor i bassenget. Litt forenklet kan vi si at bundet klor er klor som «har mistet sin kraft» og som bare kleber seg til bakterier og alger uten kraft til å drepe dem (oksidere dem). I tillegg til å gi lukt, gir bundet klor også røde øyne.

Bundet klor kan ikke måles direkte. En må måle en annen verdi som vi kaller total klor, og så må du bare vite at verdien av bundet klor er differansen mellom total klor og fritt klor, altså: totalt klor – fritt klor = bundet klor.
Det bør ikke være mer en 0,5 ppm med bundet klor i vannet, ellers begynner det å lukte. Ut fra dette skjønner du at fritt klor og totalt klor bør være nokså like, eller maks 0,5 ppm i forskjell. Det er faktisk bundet klor som lukter klor i svømmehaller.

Totalt klor. Ikke mer enn 0,5 ppm over fritt klor.

Hva kan du gjøre hvis det er for mye bundet klor? Det spesielle er at medisinen mot for mye bundet klor faktisk er mer klor! Kommer du frem til at du har for mye bundet klor i bassenget, anbefaler vi at du foretar en sjokk-kloring. Da tilfører du kloren nok effekt til at den greier å oksidere de forurensningene som er der.

Klor forsvinner når den har gjort det den skal!

Hvis du liker å måle verdiene på kjemien i bassengvannet, har du kanskje registrert at klorinnholdet varierer mye. Du måler klokka 10, og alt ser perfekt ut. Så måler du klokka 12, og all kloren er borte. I mellomtiden har kanskje barna dine badet og tilført bassenget litt forurensning i form av hud, hår, sjampo, deodorant og litt skitt på bena. Dette «oppdager» kloren og gjør det den skal, nemlig oksiderer bort forurensningene. Men du må vite at når kloren har oksidert forurensninger, så forsvinner den, eller blir rett og slett brukt opp.

Når du har et lavt, men likevel riktig nivå med klor i vannet, er det nok til å oksidere en viss mengde med forurensning (ordinær bading av familien). Hvis det imidlertid er ekstra stor badebelastning (barneselskap?), brukes all kloren opp, men det er fortsatt mye forurensninger i vannet. Det er da det kan være lurt å sjokk-klore når badingen er slutt. På den måten «nullstiller» du bassenget. Tilførsel av bare langtidsklor i vanlig dose også etter stor badebelastning, kan gjøre at det går alt for lenge før alle bakterier og forurensninger er borte, og klornivået igjen kommer på plussiden. Resultatet kan bli en algeoppblomstring.