Desinfisere basseng uten klor

Det lar seg gjøre å desinfisere basseng uten klor

JA, det går, men alternativene er ikke så mange. Både folk og miljø vil gjerne unngå klor. I dette kapittelet skal vi se på hvilke muligheter som finnes for å unngå å bruke klor til desinfisering av bassenget

Desinfisering med Aktivt Oksygen.

Som nevnt er det flere grunner til at mange gjerne vil unngå å måtte bruke klor. Klor kan være tøff mot hud og slimhinner (øynene) til de som bader, og noen tåler ikke klor i det hele tatt! Når vi da også vet at klor er lite gunstig for miljøet, skjønner vi godt at bassengbransjen i mange år har vært på jakt etter en erstatter for klor som desinfiseringsmiddel. I mange tilfeller vil Aktivt Oksygen være en slik erstatning.

Fordelene med Aktivt Oksygen er:
• Ingen klorlukt.
• Meget skånsom mot hud, slimhinner og øyne.
• Huden blir ikke tørr etter bading.
• Dreper bakterier (nesten) like effektivt som klor.
• Klor-kompatibelt. D.v.s. at du når som helst kan bytte til klor uten å måtte skifte ut vannet. Viktig dersom du på grunn av ekstrem bade- belastning ønsker å sjokk-klore. (Klor er fortsatt mest effektivt som desinfisering ved ekstreme belastninger).

Aktivt Oksygen finnes i to varianter: flytende form og som granulat (pulver).

Aktivt Oksygen  – FLYTENDE:

Det virksomme stoffet i flytende Aktivt Oksygen, heter hydrogenperoksid. Det fine med flytende Aktivt Oksygen er at den kan tilsettes med en dosator, altså automatisk. Men, det er et stort MEN. Etter 2016 får ikke konsentrasjonen være mer på enn 12 %, fordi en ellers kan lage bomber med det. Da må du med andre ord kjøpe 88 % vann, og vi erfarer at det fort koster kr 2000 – 3000, hver sesong for desinfiseringen med denne løsningen.

Bortsett fra prisen, må hydrogenperoksid sies å være en god og lettvint løsning for desinfisering av bassengvannet.

Aktivt Oksygen – GRANULAT:

Det virksomme stoffet i pulver versjonen av Aktivt oksygen er xxxxx. Dette stoffet løser seg vanskelig opp i vann (i høy konsentrasjon), og det er derfor ikke lett å få til en automatisk dosering med dette stoffet. Men hvis du har anledning til å tilsette produktet regelmessig en gang pr uke, så er det en god løsning i private basseng.

Denne lille veilederen er ikke stedet hvor vi skal bli for inngående og tekniske og forklare hvordan dette stoffet virker, men det vi kan
si er at aktivt oksygen ”oksiderer” (kaldbrenner) bakterier på samme måte som klor.