Lamelltrekk, sikkerhetsløsningen med mange muligheter

Lamelltrekk til basseng styrt med mobilen

Våre lamelltrekk er alltid godkjente etter den franske normen NF P 90-308

I Norge er reglene slik at eieren av bassenget er den som er ansvarlig for å sikre bassenget. Utfordringen kan likevel være at det ikke fremgår av norske regler hva som skal til for at en skal kunne kalle bassenget sikret. Basseng AS har derfor valgt å bare selge utstyr som er godkjent etter den franske normen NF P 90-308, som er veldig spesifikk på hva som skal til. Vi anser dette regelverket for å være det strengeste i Europa.

Lamelltrekk Above Ground

Lamelltrekk til basseng styrt med mobilen

Dette er lamelltrekk som du monterer på kanten av bassenget. Kort fortalt har disse lamelltrekkene alle de gode egenskapene til lamelltrekk, men er litt mer synlige enn de nedsenkede. Til gjengjeld koster de alltid en del mindre.

Lamelltrekk above ground er meget enkelt i bruk, særlig i motorisert versjon, som også er fullautomatisert med motor som programmeres for start og stopp. Hvis du likevel vil starte med en rimelig løsning, uten å gi fra deg fremtidige muligheter, kan du velge en manuell versjon som senere kan motoriseres.

Lamelltrekk innendørs basseng

Lamelltrekk Nedsenket og motorisert

Nedsenket lamelltrekk er den diskret og estetisk fine versjonen av lamelltrekk. Alt det tekniske ligger gjemt nede i vannet, og en ser bare selve trekket på vannflaten. Også når trekket er rullet inn, er det skjult.

Nedsenket motorisert lamelltrekk er fullautomatisert med motor som programmeres for start og stopp. Må integreres i selve bassenget, enten med en permanent skillevegg, eller med en lettvegg av forsterket PVC.

Lamelltrekkene kan brukes utendørs så vel som innendørs. Og kan også monteres på eksisterende basseng.