Oppstart om våren

Vinter sikring

La oss begynne med liner-basseng

Et generelt råd er å fjerne vinter tildekkingen og undersøke bassenget i god tid før du regner med å ta det i bruk. Når varmen kommer jobber alle bassengfirmaer på høygir, og det kan være lengre leveringstid på de varene du trenger for å komme i gang.

Hva finner du når du vekker bassenget av vinterdvalen

Det er mange måter å dekke til et basseng for å overvintre det. Generelt kan vi si at jo bedre tildekket det er, jo færre overraskelser får du når du “pakker det ut” om våren. Men en norsk vinter kan være tøff, og det finnes egentlig ingen 100 % sikker måte å overvintre et basseng på. En kan bare «lytte til erfarne bassengfolk» og ta visse forhåndsregler. Generelt har vi veldig få vinterskader.

Basseng og liner:

Har selve bassenget og innstøpingsdelene fått skader i løpet av vinteren? Inspisér skimmer, lys og returdyser. Er det tegn på frostskader?
Hvis vannstanden har sunket betydelig siden du dekket til bassenget er det grunn til å spørre seg hvorfor. Dersom det viser seg at det er blitt hull i lineren, finnes det lappesaker for dette.

På dette tidspunktet kan det være lurt å rengjøre bassenget. Større partikler som blader og annen skitt fjernes med håv. Du kan eventuelt velge å bunnsuge, og hvis det er mye skitt, anbefaler vi at du da setter 6-veisventilen på “waste” slik at spillvannet og skitten går rett i avløpet, uten å gå gjennom sanden i sandfilteret. Vi sa at hvis det var blader… Vi anbefaler strekt at du dekker bassenget på en måte som gjør at du unngår at det ligger blader i bassenget. Blader har nemlig rester av fargestoffer som kan sette seg fast i liner, og de flekkene kan være vanskelige å få bort.

Bruk bare produkter som er beregnet for basseng til rengjøring.

Dersom lineren er skitten over vannlinjen, vaskes den med dertil egnet rengjøringsmiddel. Lineren er innsatt med stoffer som skal være smuss- og fettavvisende, samt et belegg som beskytter mot UV-stråling. Dersom du bruker feil såpe, kan du ødelegge dette belegget. Konsekvensen kan bli at lineren blir ødelagt. Særlig utsatt er feltet over vannlinjen hvor lineren faktisk går nærmest i oppløsning. Basseng AS selger midler både for rengjøring av vannranden (effektive på fett), og midler for generell vask av større flater i bassenget.

Renseanlegget og annet utstyr i vannkretsløpet

Ofte vil dette utstyret være plassert i et «teknisk rom». Sjekk at det ikke har oppstått frostskader på noe av utstyret. Dersom din overvintrings metode har vært å tømme alle deler for vann og deretter akseptere frost i rommet, er det nå viktig at du setter tilbake alle dreneringsplugger og strammer til alle unionene (koblingene) du løsnet for å slippe ut vannet (håper du fulgte vårt råd om å legge dreneringspluggene i korga til forfilteret til pumpa, og at du derfor finner dem). Påse at det er vann i filterpumpa før du starter den opp. Dersom du ikke har et teknisk rom, er et minimumskrav at du har beskyttet alle elektriske komponenter for regn og annet vannsøl. Det elektriske utstyret må stå tørt. Dette gjelder også for filterpumpa, som har en elektrisk koblingsboks på toppen. Fuktskade på elektrisk utstyr er ikke reklamasjonsgrunn.

Sandfilter:

Skru av toppen av filteret og inspisér sanden . Hvis du ikke har vært så flink til å tilbakespyle (backwash) sanden som du burde, vil det øverste laget av sanden være hardt. Da anbefaler vi å bytte dette. Ellers regner vi at du kan bruke samme sanden i 5 sesonger. Det som skjer med sanden er at de fineste partiklene deler seg ytterligere og vaskes bort. På denne måten blir sanden grovere med tiden og filtrerer dårligere.

I dag velger noen å erstatte sanden i filteret med «sand av glass». Dette glasset skiller ut mindre partikler av vannet og du kan bruke det i 10 sesonger. På grunn av at det skiller ut mindre partikler av vannet, blir vannet klarere og behovet for andre kjemikalier, f.eks. flokkingmiddel blir mindre.

Dersom det etter oppstart kommer sand ut i bassenget, kan det være skade på et av sprederørene i bunnen av sandfilteret. Det er ingen vanlig feil, men vi nevner det likevel. Hvis det kommer sand ut i bassenget, kan det også være at lufterøret i midten av filteret (de tynne «sugerøret» som står rett opp og ned) har løsnet eller bøyd seg ned i sanden. I så fall må all sanden ut og du må begynne på nytt.

Bestill nye kjemikalier:

Gå over kjemikaliene du har igjen og bestill nye i god tid, før din leverandør av slike produkter får lengre leveringstid på varene du skal ha. Noen kjemikalier har begrenset holdbarhet, så ikke bestill til mer enn 1 – 2 sesonger (gjelder særlig flytende klor og flytende algemiddel).
Ikke glem at du trenger testutstyr (strips eller tabletter) for å måle pH og klor i vannet. Vi anbefaler spesielt denne stripstypen. Den dekker det meste og er den mest pålitelige.

Så noen ord om glassfiber-basseng

For glassfiber svømmebasseng gjelder alt det som er sagt over, men i tillegg kan det være behov for å rengjøre veggene på disse bassengene før sesongen drar i gang. De siste årene har flere vært plaget med brune skjolder på veggene på glassfiberbasseng. Slike skjolder kan bare være enten av organisk materiale, eller så må det være metaller. Vi har egentlig bare opplevd metaller.

Hvis veggene er veldig skitne, anbefaler vi at du tapper ned bassenget og vasker hele bassenget med askorbinsyre. Det er en enkel og takknemlig jobb. Hvis veggene bare er litt skjoldete, kan du tilsette askorbinsyre i vannet når du starter det opp.

La oss til slutt påpeke at det er en grunn til at du har metaller i vannet, og at du ganske sikkert vil få nye skjolder kommende sesong. Du kan redusere problemet mye ved å tilsette «Metal Magic» i alt vann du tilfører bassenget (også etter tilbakespyling). Ellers får du tilsette askorbinsyre slik at skjoldene forsvinner før de blir plagsomme