Oversikt over kjemikalier til svømmebasseng

Bruk nødvendig mengde kjemi, – hverken mer eller mindre.

For at et basseng skal ha krystallklart og sunt vann, må en bruke litt kjemi. Kunsten er å bruke akkurat passelige mengder. Hverken badende eller miljøet har godt av for mye kjemi, men det kan være like uheldig å bruke for lite.

Ofte er folk mest opptatt av at vannet er klart og rent; Og ja, det er viktig nok det hvis det skal være innbydende å bade. Men det er minst like viktig at det er sunt, altså fritt for skadelige bakterier. Vi anbefaler derfor alle å bruke litt tid på å lese seg opp på dette temaet.

Når det gjelder nivåer av kjemi vannet, så oppgir vi dette i «ppm» som står for «parts pr million». Det er det samme som mg/liter, men vi holder oss til den engelske betegnelsen fordi de fleste måleinstrumenter viser det. 1 ppm = 1 mg/l

Vi oppgir som regel dosering i mengde pr 10 m³= 10.000 liter

Oppbevar kjemikalier trygt

Alle kjemikalier til basseng skal oppbevares barnesikkert! I konsentrert form er de fleste av disse kjemikaliene etsende og farlige. Oppbevar kjemien i originalemballasjen og godt lukket. Oppbevares frostfritt og i skygge.

Bland aldri kjemikalier i konsentrert form med hverandre.

Syrer (f.eks. pH-minus ) og klor utvikler farlige gasser hvis de kommer i kontakt med hverandre. Oppbevar dem adskilt.

Desinfiserende kjemikalier

Sjokk-klor granulat (56 % aktivt organisk klor, stabilisert og pH-nøytral)

Bilde av Delphin ChockKlor granulat

Sjokk-klor brukes til å gi bassenget en «overdose» klor som har til hensikt å drepe bakterier før bassenget tas i bruk for sesongen og før vinterstenging. En kan også sjokk-klore når en trenger et «skippertak» for å komme i balanse når en har slurvet med vedlikeholdet og det begynner å gro alger. Hvis en har hatt ekstrem badebelasting, f.eks. klassen på besøk, kan det være lurt å sjokk-klore etter seansen.

Viktig: la eventuell bobleduk (thermoduk) være av bassenget 4 -5 timer etter sjokk-kloring. Den høye klorverdien kan «suge» luften ut av boblene og ødelegge bobleduken (skyldes en prosess som kalles osmose). Dette gir ikke grunnlag for reklamasjon.

Legg inn en 12 timers «badepause» etter en sjokk-kloring. Dette fordi det ikke er sunt å bade med så høye klorkonsentrasjoner som det blir ved denne behandlingen. Vi anbefaler at en helst sjokk-klorer om natten. Hvis en sjokk-klorer om dagen, kan solen bryte ned kloren før den har fått tid til å utrette det den skal.

En tilsetter sjokk-kloren ved å løse den opp i en bøtte med lunkent vann før en tømmer den i bassenget foran returdysen. Tøm ¼ av oppløsningen direkte i skimmeren slik at du får en skikkelig desinfeksjon av filteranlegget (mens sirkulasjonspumpa sviver). NB. Hvis kloren faller uoppløst til bunnen i bassenget, vil den bleke lineren.

Dosering: 80 – 100 gram pr 10 m³

Langtidsklor med multifunksjon (87 % aktivt klor, pH-nøytral og uten kalk)Bilde av Delphin MultiTab

Multifunksjonstablettene er store 200 grams «pukker» som inneholder en type klor som løser seg sakte opp. I begrepet multifunksjon ligger det at de i tillegg til klor også inneholder litt algemiddel og litt flokkingmiddel, altså en trippel rensefunksjon.

Dosering: ca 1 tablett pr 25-40 m³ hver 5-7 dager. Tabletten kan legges i skimmerkurven eller i en doseringsflyter. Husk at det er størrelsen på «pukken» som bestemmer hvor mye klor den avgir, ikke antallet. Vi erfarer ofte at folk venter for lenge med å legg i ny tablett.

 

Klor Flytende

Flytende klor (Natriumhypokloritt)

Flytende klor brukes når en har en doseringspumpe som tilsetter klor automatisk. Med dette systemet måler apparatet klornivået i vannet og tilsetter klor etter behov. Helt automatisk m.a.o. Flytende klor er datovare og bør ikke kjøpe inn for mer enn ett år frem i tid.

VariTab klor

Varitab er en litt spesiell klor-tablett som er utviklet av Bayrol. Den legges i skimmeren (alltid) og har én del som løser seg hurtig opp og renser filterkretsløpet. Resten av tabletten løser seg sakte opp og inneholder også flokkingmiddel og en hardhetsstabilisator.
Dosering: En tablett pr 20 m³ vann og varer i 7 – 10 dager

Aktivt Oksygen som er alternativ til klor

Som et alternativ til klor, kan en bruke Aktivt Oksygen som bakteriedrepende kjemi. Aktivt oksygen er nok litt mindre effektivt enn klor, men det fine er at en kan veksle det med klor når en trenger litt mer «krutt». Aktivt oksygen finnes i flytende form og som granulat, dog med to forskjellige virkestoffer.

Flytende Aktivt Oksygen (hydrogenperoksid) kan etter 2016 bare selges i konsentrasjoner under 12 %, da sterkere blanding kan brukes til å lage bomber. I så svak konsentrasjon faller denne løsningen relativt dyr, for det er tross alt 88 % som må fraktes rundt. Men flytende Aktivt Oksygen finnes, og en kan bruke en dosator for å tilsette den til bassenget.Bilde av Delphin Aktivt oksygen granulat

Aktivt Oksygen granulat må en tilsette manuelt en gang pr uke. Det aktive stoffet forsvinner ganske fort, så ved mye bading bør en gjøre en oppfrisking med f.eks halv dose midt i uka.

Soft&Easy (Aktivt Oksygen granulat fra Bayrol)

Soft&Easy er en patentert løsning for Aktivt Oksygen fra Bayrol. Koster litt mer enn billigste løsning, men vi får veldig gode tilbakemeldinger om resultatet. Kommer i porsjonsposer som er laget for basseng på 20 – 30 m³. Bruk eventuelt to doser ved større basseng. Tilsettes en gang pr uke.

Justerende kjemikalier.

Det er viktig å holde pH-en innenfor verdiene 7,0 – 7,4 ppm. Både for høye og for lav pH har negativ effekt på utstyr og badende. Noen steder vil du se at verdiene 7,2 – 7,6 nevnes som ideelle. Dette er de verdiene de opererer med i USA, og det skyldes at de i mange stater har så mye kalk i vannet at de har problemer med å holde lavere verdier enn dette. I Norge er 7,0 – 7,4 det vi vil anbefale.

pH 7,0 er nøytralt vann

pH-Minus Granulat

pH-minus er et surt granulat som brukes til å senke pH-en. Blandes ut i en bøtte med lunkent vann og spres i bassenget. Hvis avviket er stort i forhold til det som er ønskelig, ta justeringen i flere omganger. Det må gå minst 2 timer etter tilsetting før du kan stole på målinger.

Doseringen vil avhenge av hardheten i vannet, men 100 g / 10 m³ vil for de fleste senke pH-en med 0,1 enhet.

pH-hever:

pH-hever et alkalisk granulat som brukes til å heve pH-en. Blandes ut i en bøtte med lunkent vann og spres i bassenget. Hvis avviket er stort i forhold til det som er ønskelig, ta justeringen i flere omganger. Det må gå minst 2 timer etter tilsetting før du kan stole på målinger.

Doseringen vil avhenge av hardheten i vannet, men 100 g / 10 m³ vil for de fleste heve pH-en med 0,1 enhet.

Flokkingmiddel:

De minste partiklene som gjør vannet uklart (ses f.eks. i lysstrålene om kvelden), er så små at de ikke lar seg filtrere bort, selv av de beste filterne. Ved å benytte et flokkingmiddel, oppnår du at disse, hver for seg usynlige partiklene, klumper seg sammen. De vil deretter legge seg på bunnen i bassenget, eller bli fanget opp av filteret. (Det som legger seg på bunnen, kan suges opp med en bunnsuger).

Flokkingmiddel finnes i flytende form, og som en «patron» som legges i skimmeren. Flytende form gir mest umiddelbar effekt, mens patronen gir mer en vedlikeholdsdose. I klor multifunksjonstabletter er flokkingmiddel et av virkestoffene.

Dosering: 0,5 – 1,0 dl Flockfix til 10 m³vann. Blandes i en bøtte og fordeles i bassenget med sirkulasjonspumpa i gang. Tilbakespyl så filteret (backwash) etter 3 – 4 dager. Som oftes må en også bunnsuge en del partikler som faller til bunnen.

Algemiddel:Bilde av Delphin Algifix Spesial

Algemiddel er et flytende produkt som benyttes til å redusere faren for algeoppblomstring. Basseng AS anbefaler ikke algemiddel hvis du først har fått en algeoppblomstring, da mener vi at sjokk-kloring er mer effektivt. Algemiddel er derimot anbefalt som et supplement når du bruker Aktivt Oksygen som rensemetode. I klor multifunksjonstabletter, er en av komponentene algemiddel.

Dosering: 1 – 2 dl / 10 m³, eller en patron i skimmeren.

Kalsium Klorid flakes (Kalk pluss)

Pulver som hever kalkinnholdet i vannet. Ideell verdi er 250 – 450 ppm, minimum 150 ppm.

Dosering: 140 gr/10 m³ hever klorinnholdet med 10 ppm. Blandes ut i en bøtte og fordeles i bassenget med sirkulasjonen i gang.

31802500-Alka-Up-5kgAlka pluss

Et pulver som hever alkaliniteten. Ideell alkalinitet er 80 – 120 ppm. Alkalinitene skal en ha litt kontroll på fordi det kan påvirke pH-verdien hvis den er mye feil.

Dosering: 180 g /10 m³ hever alkaliniteten med 10 ppm. Blandes ut i en bøtte og fordeles i bassenget med sirkulasjonen i gang.

Diverse kjemi

Anti klor, Natriumtiosulfat.

Oftere og oftere ser vi at kommuner av miljøhensyn ikke tillater å slippe klorvann ut i naturen eller til og med i overflateavløp. Hvis det er tilfelle, kan du sette på et apparat på tømmeslangen som nøytraliserer kloren før den slippes ut. Det er stoffet Natriumtiosulfat som gjør jobben, og et enkelt apparat som tilfører det i nødvendig mengde.

Metal Magic

Noen har mye metall i vannet. Særlig forekommer dette når folk har egen brønn eller borehull. Av og til oppleves det bl.a. at vannet blir brunt bare minutter etter at en sjokk-klorer. Da er det rett og slett de mikroskopiske metallbitene som ruster og sveller. En kan også oppleve at det danner seg brunt belegg på liner og fliser.

Metal Magic er et flytende stoff som tilsettes vannet og som er effektivt på å fjerne dette metallet. En god dose flokkingmiddel vil også hjelpe til.

Rengjøringsmidler

Det er veldig viktig at du aldri bruker såper eller rengjøringsmidler som ikke er beregnet på basseng. Både linerbasseng og glassfiberbasseng kan bli ødelagt av det. Det kan også være midler i produktene som ikke er greit å få i badevannet.

Ascochim randrengjøring (av furu-ekstrakt)

I vannskorpa blir bassenget ofte ekstra skittent. I dette feltet fester det seg skitt, mest fettstoffer, som stammer fra sminke, sololje, deodoranter og lignende. For å fjerne dette er det derfor viktig å bruke et vaskemiddel som er effektivt til å fjerne fett.

Vannlinjen vaskes regelmessig med en randrengjøring. Viktig å gjøre det regelmessig så ikke skitten fester seg for godt. Ta randrengjøringen ufortynnet på en svamp og vask. Bruk eventuelt en bassengbørste, men aldri en gryteskrubb (svamp med skrubbeside / Scotchbrite). Ascochim kan brukes til rengjøring av hele bassenget, men da gjerne fortynnet i en bøtte.

En liner er innsatt med stoffer som gjør den motstandsdyktig mot UV-stråler. Bruker du feil såpe, kan du ødelegge dette belegget, og lineren blir nedbrutt av solen og blir ru. Da fester skitten seg virkelig, og lineren er i prinsippet ødelagt. En slik skade gir ikke grunnlag for reklamasjon da det er en brukerfeil. BRUK DERFOR ALDRI SÅPER SOM IKKE ER BEREGNET PÅ BASSENG.

Grunn-rengjøring (alkalisk)

Alkaliske rengjøringsmidler er best egnet på fettstoffer og organisk skitt .

Grunn-rengjøring (sur)

Hvis du mistenker at skitten i bassenget skyldes metaller (mineraler), er et surt rengjøringsmiddel det rette. Mineralene etterlater ofte brun-svarte skjolder.

Decalsit Super

Flytende eller faste kjemikalier

Flytende kjemikalier er ikke stabile på samme måte som de faste, og de er derfor i langt større grad «ferskvare». Desinfiserende  flytende kjemikalier anbefaler vi at du bare kjøper inn det du trenger for en sesong.  Dessuten er flytende kjemikalier alltid mer etsende og aggressive hvis en er uheldig å søle dem.