PP-pools, basseng av Polypropylen

PP-pools, fleksibelt på fasong.

Basseng av polypropylen, også kalt PP-basseng, er basseng som sveises av plater av plastmaterialet polypropylen. Fordi bassengene sveises av plater, står produsenten veldig fritt mht. utforming. NIVEKO er en produsent av PP-pools som gir bassengene mange forskjellige utforminger. PP-pools kommer ofte med en ferdig innvendig trapp.

Basseng AS selger ikke PP-basseng, men vi tar dem likevel med i Bassengskolen fordi de finnes på det Norske markedet.

Platene som brukes, gir liten stivhet til konstruksjonen, noe som kompenseres med avstivere som sveises på platene på alle veggene.

Store variasjoner i kvaliteten på pp-poolsPP Pools

PP-basseng varierer veldig mye i kvalitet. Både finnes det forskjellig kvalitet av polypropylen, men den største variasjonen skyldes platetykkelsen som benyttes, og om sveisene er ensidige eller tosidige. Platetykkelsen på de billigste er bare 6 mm, og på de dyreste 12 mm. På de rimeligste typene er sveisene mellom platene utført bare på en side, mens de dyreste er sveiset på to sider, altså dobbelt arbeid og dobbelt styrke, men også dobbel kostnad.

Som nevnt gir platene av polypropylen liten stivhet til selve konstruksjonen, selv om det er påsveiset avstivere (se bildet). Du må derfor regne med å måtte støpe rundt bassenget når du monterer det. Det er derfor ikke et basseng som bygges spesielt kjapt, og prisen til slutt blir ofte vesentlig høyere enn den rimelige prisen en får presentert av leverandøren.

Hvis du får riper eller mer alvorlige skader på en PP-pool, kan disse repareres med sveising, men reparasjonen blir alltid synlig. Overflaten vil også blekes av sol og kjemi (særlig klor), og det kan ikke repareres.

Fordeler med PP-basseng: Meget fleksible på fasong. Bruker ikke liner. Leveres som regel med trapp.
Ulemper: Omstendelige å bygge. Bleking kan ikke repareres. Skader i overflate blir synlig også etter reparasjon.