Stålplatebasseng (tynn plate)

Stålplatebasseng, mye badeglede til en rimelig pris

Stålplatebasseng er rimelige basseng, og man får mye badeglede for en begrenset investering. Kort byggetid, 1 – 2 dager. Kan greit bygges inn i terrasse, men du kan ikke fylle masse inn mot bassengveggen. Bassenget kan om ønskelig isoleres på utsiden. En kan også om ønskelig isolere bunnen, da med vannfast isopor (blå eller rosa, den hvite trekker vann).

Dette bassenget er laget av en tynn stålplate. Før det blir montert, er veggen til bassenget en rull (en koil) med mange meter tynn og bøyelig stålplate. Denne plata utgjør veggen på bassenget. Du ruller ut plata, kobler sammen de to endene, og vips så har du fasongen på et rundt basseng. Så henger du en fasongsydd pose (liner, engelsk og uttales lainer) opp på kanten av plata. Denne posen er ofte blå, den har bunn og er vanntett.
Ved å klemme sammen den ellers naturlige runde fasongen, kan en få ovale basseng.
Dybde: fra 0,9 til 1,32 m, avhengig av modell.

En godt utprøvd bassengtype

Et stålplate har alltid bare én skimmer og én returdyse. Dette fordi hull til disse er stanset ut i stålplata fra fabrikk. Når du leser andre steder i Basseng-skolen, vil du se at dette er mindre enn det optimale på store basseng, men stålplatebasseng handler om å få mest mulig basseng rimeligst mulig, og produsentene har derfor lagt seg på løsningen med en skimmer og en returdyse. Når det er sagt, så skal du også vite at det ikke er noen andre basseng som produseres i så store antall som disse bassengene (millioner), så løsningen er velprøvd. Den runde eller ovale fasongen gjør også at det ikke så lett danner seg bakevjer hvor vannet ikke blir renset (vannet går lett i sirkel i bassenget). Det nytter imidlertid ikke å sette på et renseanlegg som er større enn ca. 8 m³/t (selv om bassenget er stort). Du får ikke mer vann gjennom røropplegget uansett. Trenger du ekstra filtrering i perioder, får du heller kjøre renseanlegget mer enn de anbefalte 8 – 10 timer pr. døgn.

Et stålplatebasseng skal normalt ikke ha støpt plate under seg. Hvor mye grunnarbeider et stålplatebasseng trenger, er veldig vanskelig å si på generelt grunnlag. Det vi kan si, er at disse bassengene er de som trenger minst klargjøring på forhånd. Det ideelle er at all jord fjernes ned til f.eks. 50 cm. Deretter fyller du 30 cm pukk, legger en skille-duk og deretter 20 cm subbus (knust stein 0 – 8 mm). Det fine med subbus er at den kan komprimeres og bli helt hard. Duken mellom pukken og subbusen er for at ikke subbusen skal drysse nedover i den grovere massen når den tørker. Hvis det skjer, blir bunnen ujevn. Vanlig støpe sand (sandkassesand) er ikke et godt alternativ som bunn, for den pakker seg ikke og viker når en f.eks. setter helen hardt ned.

Fordeler med stålplatebasseng:

Dette er rimelige basseng, og man får mye badeglede for en begrenset investering. Kort byggetid, 1 – 2 dager. Kan greit bygges inn i terrasse, men du kan ikke fylle masse inn mot bassengveggen. Bassenget kan om ønskelig isoleres på utsiden. En kan også om ønskelig isolere bunnen, da med vannfast isopor (blå eller rosa).

Ulemper med Stålplatebasseng:

Kan ikke graves ned. Med det mener vi at en ikke kan fylle masse inn mot bassengveggen. En kan grave det ned, la terrenget skrå utover og bygge terrasse rundt. Da vil det se ut som det er nedgravd. Noen leverandører påstår at det er mulig å fylle masse rundt disse bassengene, men vi fraråder dette da det vil gi store problemer hvis bassenget skal tømmes for vann, eksempelvis for å bytte liner. Stålplata har lenger levetid enn lineren, og du vil derfor høyst sannsynlig komme i den situasjonen at lineren må byttes før bassenget er utrangert.
Stålplatebasseng er mer energikrevende dersom du skal varme opp bassenget, da veggen kjøler i tillegg til overflaten. Det hjelper mye å isolere veggene på utsiden, om så bare med en cm eller to med isolasjon.

Vi er litt i tvil om en kan si at stålplatebasseng øker verdien på eiendommen slik nedgravde støpte basseng eller glassfiberbasseng gjør. Men badeglede, det gir de…!