Støpte basseng

Støpte basseng, (unntatt Thermopool)

I kategorien støpte basseng regner vi alle basseng hvor den bærende konstruksjonen i selve bassenget er støpt i betong; helstøpt i betong, støpt med forskalingsblokker eller satt sammen av elementer av betong. Vi regner også Thermopool for et støpt basseng, men det har fått sin egen artikkel.

Basseng AS bygger ikke støpte basseng for kunder, men vi får mange henvendelser om dem , og vi leverer mye komponenter til dem. Thermopool bygger vi, men ikke i høysesong.

Støpte basseng er utvilsomt veldig gode basseng. Veldig ofte når kunder begynner å forhøre seg om det å støpe et basseng selv, skjønner vi at noe av motivasjonen er å spare penger i forhold til f.eks en komplett pakkeløsning med Thermopool eller glassfiberbasseng. Vår erfaring er at det å støpe et basseng, gir svært små besparelser, men mye mer arbeid. Unntaket er hvis du har spesielle forbindelser m.h.t. utstyr til å støpe, f.eks. billig tilgang på forskalingslemmer.

Noen ganger kan likevel det å hel-støpe bassenget være det riktige. Det gjelder f.eks. når bassenget er en del av et større støpt prosjekt/bygg.

Noen ord om bruk av forskalingsblokker

Vi møter stadig på at noen  har bygget eller ønsker å bygge basseng av forskalingsblokker. Slike blokker gir solide basseng, men har tre ulemper:

  • Når det er ferdig isolert, har besparelsen i forhold til Thermoblokker minket kraftig.
  • Alle forskalingsblokkene har en spor som er laget slik for å gi et mønster i veggflaten og kamuflere skjøtene. Disse sporen MÅ pusses bort, og det er ikke helt enkelt å få fint, for det er vanskelig å bare fylle sporet. Å pusse hele veggene er en stor jobb, og koster litt.
  • Basseng av forskalingsblokker kan heller ikke flislegges. Til det er faren for sprekker i membranen og derved lekkasje, for stor.

Snakk med fagfolk på basseng FØR du begynner på jobben

Litt for ofte er kunder kommet langt i prosessen med å bygge basseng før de kontakter oss. Da har de ofte allerede gjort flere feil som både fordyrer og som også gjør prosessen unødvendig vanskelig, og resultatet dårligere. Ettersom vi har fått en ledende rolle når det gjelder å veilede om bygging av basseng, får vi svært mange forespørsler, periodevis flere enn vi klarer helt av. Vi er derfor nødt til sile litt hvem vi bruker tid på, for tid er en begrenset ressurs i en hektisk og kort sesong.

Bruk god tid på å leses deg opp på relevante kapitler her i Bassengskolen. Her får du svar på mye.

«Kjøp» prosjektering

For å spisse vår tidsbruk, har vi innført en ordning hvor du kan «kjøpe» deg en komplett prosjektering av et basseng. Vi setter ordet kjøpe i hermetegn, for hvis du handler utstyret av oss, trekker vi fra kostnaden for prosjekteringen. Inngår du denne avtalen, prosjekterer vi alt det bassengtekniske og beskriver hvordan det må bygges (vi prosjekterer ikke armeringen).

Hvis du ikke ønsker at vi skal prosjektere bassenget ditt, må du i alle fall bruke ganske mye tid på å lese deg opp her på bassengskolen.