Brune skjolder på bassengveggen

 Fra tid til annen får vi spørsmål om hvorfor det oppstår brunaktige skjolder på bassengveggen, særlig på glassfiberbasseng.

Årsaken:

Årsaken til flekkene er metaller i bassengvannet (muligens også kalk som det binder seg forurensninger til). Disse skjoldene er faktisk relativt lett å bli kvitt, men det er også viktig å prøve å forebygge at fenomenet gjentar seg alt for snart.

Hvordan fjerne skjoldene:

For å bli kvitt skjoldene må en være klar over at de ofte gjemmer seg under et lag med fett, og at dette må fjernes først med bruk av et fettløselig rengjøringsmiddel beregnet på basseng, f.eks. StarBrite randrengjøring. Etterpå vasker du de samme flatene med Decalcit Super som du tar direkte på en svamp (bruk hansker). Da blir bassenget akkurat som nytt igjen. Bassenget må være tomt når dette skjer.

2 tiltak som reduserer nytt belegg:

1 – Tilsett Metal Magic

Som sagt skyldes skjoldene avleiringer av metall på overflatene. Når du fyller nytt vann, bør du derfor tilsette stoffet Metal Magic. Se dosering på forpakning, men du trenger 1 liter på basseng opp til 25 m³ og 2 liter opp til 50 m³. Dette er et stoff som får de mikroskopiske metallpartiklene til å klumpe seg sammen slik at sandfilteret klarer å skille de ut. Med andre ord et «flokkingmiddel» spesielt for metaller. Mindre metaller i vannet = mindre skjolder…!

Rengjøringsmidler

Kjemi: MetalMagic

kr 439

2 – Jorde bassenget:

Årsaken til at metallet fester seg til veggene, er ofte at det er en elektrisk spenningsforskjell mellom vannet i bassenget og omgivelsene. Jevnfør hvordan støv fester seg til f.eks. en plastplate som er statisk elektrisk. Faktisk er forskjellen spenning mellom bassengvannet og omgivelsene målbar. Kilden til spenningsforskjellen er som oftest «strømlekkasje» fra en av de elektriske komponentene til vannet (ofte et lys). Men resultatet er at mineralpartiklene fester seg på veggene som brune skjolder og at selv syrefaste skruer (syrefast ruster ikke) får et brunt belegg som ser ut som rust.

I og med at vann leder strøm, er det nok å jorde et punkt i bassenget, men det punktet må selvsagt være av metall (bunnavløp, stige el.) Hvis du ikke har en slik metall-komponent, har vi en «plugg» som kan settes inn i et rør i renseanlegget og jordes.

Håper dette var oppklarende, og lykke til med oppstarten av badesesongen!