Aktivt oksygen granulat 1 KG

Aktivt Oksygen er en helt klorfri måte å desinfisere både basseng og SPA (se SpaTime). Ikke alle føler seg komfortabel ved bruk av klor. Da er Aktivt Oksygen et godt alternativ.

1 kgVarenummer: 25080

kr 349

- +

Fri frakt til post i butikk og ingen gebyr på bestillinger over 1500kr.

Kategori: Kjemi,

Produktbeskrivelse

Aktivt oksygen granulat, 1 kg

Delphin kjemi til basseng

Aktivt oksygen granulat
Klorfritt oksideringsmiddel til desinfeksjon av bassengvann med rask virkning. Brukes i lag med Algicid spesial.
Fjerner urenheter og organisk smuss fra vannet.

  • dreper bakterier effektivt
  • skånsomt mot huden
  • lukter ikke
  • miljøvennlig

Bruksanvisning:
Ideell pH verdi : 7,0 – 7,4
Aktivt oksygen – verdi: 5,0 – 8,0 ppm (mg/l)

Grunndosering: 200 gram per 10 m3 bassengvann. Deretter hver 7 dag 100 gram per 10 m³ bassengvann. Tilsettes bassenget 1-2 gang pr uke. Tilsettes spa ved hver bading.

Anvendelse:
Tilsettes alltid direkte i overflaten. Det er anbefalt å dosere om kvelden. Ved større badebelastning, høye temperaturer eller etter uvær er det anbefalt med en sjokk-kloring med bruk av sjokk – klor granulat.
Bland aldri med andre kjemikalier!
Vær oppmerksom på risiko- og sikkerhetsrådene!
Oppbevar produktet stående i originalforpakningen, innelåst og utilgjengelig for barn, frostfritt og fritt for direkte sollys.

Les sikkerhetsblad under «dokumenter»

Risikosetninger:
R8: Brannfare ved berøring med brennbare stoffer.
R22: Fare ved svelging
R34: Stoffet er etsende.
R37: Irriterer åndedrettsorgnene.

Sikkerhetssetninger:
S1/2: Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.
S17: Holdes vekke fra brennbare stoffer.
S26: Ved kontakt med øyne, skyll straks grundig med vann og konsulter lege.
S45: Ved uhell eller uvelhet oppsøk lege straks (om mulig vis denne etiketten)
S50: Må ikke blandes med syrer.

Dokumenter