Aktivt oksygen granulat 3 KG

Aktivt Oksygen er en helt klorfri måte å desinfisere både basseng og SPA (se SpaTime). Ikke alle føler seg komfortabel ved bruk av klor. Da er Aktivt Oksygen et godt alternativ.

3 kgVarenummer: 25081

kr 999

- +

Fri frakt til post i butikk og ingen gebyr på bestillinger over 1500kr.

Kategori: Kjemi,

Produktbeskrivelse

Aktivt Oksygen Granulat, 3 kg

Delphin kjemi til basseng

Aktivt oksygen granulat
Klorfritt oksideringsmiddel til desinfeksjon av bassengvann med rask virkning. Brukes med Algicid spesial.
Fjerner urenheter og organisk smuss fra vannet.

  • dreper bakterier effektivt
  • skånsomt mot huden
  • lukter ikke
  • miljøvennlig

Bruksanvisning:
Ideell pH verdi : 7,0 – 7,4
Aktivt oksygen – verdi: 5,0 – 8,0 ppm (mg/l)

Grunndosering: 200 gram per 10 m3 bassengvann. Deretter hver 7 dag 100 gram per 10 m³ bassengvann. Tilsettes bassenget 1-2 gang pr uke. Tilsettes spa ved hver bading.

Anvendelse:
Tilsettes alltid direkte i overflaten. Det er anbefalt å dosere om kvelden. Ved større badebelastning, høye temperaturer eller etter uvær er det anbefalt med en sjokk-kloring med bruk av sjokk – klor granulat.
Bland aldri med andre kjemikalier!
Vær oppmerksom på risiko- og sikkerhetsrådene!
Oppbevar produktet stående i originalforpakningen, innelåst og utilgjengelig for barn, frostfritt og fritt for direkte sollys.

Les sikkerhetsblad under «dokumenter»

Risikosetninger:
R8: Brannfare ved berøring med brennbare stoffer.
R22: Fare ved svelging
R34: Stoffet er etsende.
R37: Irriterer åndedrettsorgnene.Sikkerhetssetninger:
S1/2: Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.
S17: Holdes vekke fra brennbare stoffer.
S26: Ved kontakt med øyne, skyll straks grundig med vann og konsulter lege.
S45: Ved uhell eller uvelhet oppsøk lege straks (om mulig vis denne etiketten)
S50: Må ikke blandes med syrer.

 

Kjemi Delphin fra Chemoform

Kjemien Delphin fra den velkjente produsenten Chemoform kom på markedet allerede i 1970.
Dette har gitt dem lang fartstid, og Delphin er som Bayrol blant de beste.
Vi har solgt Delphin og Bayrol i alle år, og vi er stolte av å kunne tilby både kvaliteten og kunnskapen disse produsentene har.

 

Sikkerhetsblad

Det viktige med kjemiprodukter til basseng er også at de lever opp til standardene du krever. Det er noe som heter sikkerhetsblad, også til kjemi (særlig til kjemi!), som må opprettholdes til enhver tid, til det landet kjemien skal leveres til. Det er særdeles høye krav til kjemiprodukter, til enhver tid. Dette må produsenten til enhver tid følge opp ut fra kravene som stilles på markedet.

Dokumenter