Algemiddel, Algifix Spesial 1 L

Av og til forekommer det at vi får en oppblomstring av alger i badevannet. Dette forekommer særlig når en har perioder med mye sol, mye bading, og ikke minst høy temperatur i vannet.

Tomt på lager

Varenummer: 25015

kr 229

- +

Fri frakt til post i butikk og ingen gebyr på bestillinger over 1500kr.

Kategori: Kjemi,

Produktbeskrivelse

Algemiddel, Algifix Spesial, 1 liter

Delphin kjemi til basseng

Algemiddel, Algifix Spesial
Jo høyere temperaturen er, jo større er faren for algevekst. Mange velger å tilsette litt algifix på det jevne for å forebygge oppblomstring.
Algifix algemiddel skummer ikke, og er derfor godt egnet i basseng med motstrømsanlegg etc.

Dosering forebyggende:
1,0 dl per 10 m3 vann, en gang per uke.

Dosering ved oppstart eller ved sterk algevekst:
ca. 2,0 – 3,5 dl per 10 m3 vann.

Algemiddel, Algifix Spesial tilsettes alltid langsomt langs basseng-kanten eller ved en av innløpsdysene. Ved større badebelastning, høye temperaturer eller etter uvær er det anbefalt med en høyere dosering. Også brukt i kombinasjon med aktiv oksygen granulat.

Bland aldri med andre kjemikalier!

Vær oppmerksom på risiko- og sikkerhetsrådene!
Oppbevar produktet stående i originalforpakningen, innelåst og utilgjengelig for barn, frostfritt og fritt for direkte sollys.

Les sikkerhetsblad under «dokumenter»

Risikosetninger:
R50/53: Meget giftig for organismer som lever i vann. Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannet.

Sikkerhetssetninger:
S1/2: Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.
S60: Dette produktet og dets emballasje må behandles som farlig avfall.
S61: Unngå frigjøring i miljøet.

 

Kjemi Delphin fra Chemoform

Kjemien Delphin fra den velkjente produsenten Chemoform kom på markedet allerede i 1970.
Dette har gitt dem lang fartstid, og Delphin er som Bayrol blant de beste.
Vi har solgt Delphin og Bayrol i alle år, og vi er stolte av å kunne tilby både kvaliteten og kunnskapen disse produsentene har.

 

Sikkerhetsblad

Det viktige med kjemiprodukter til basseng er også at de lever opp til standardene du krever. Det er noe som heter sikkerhetsblad, også til kjemi (særlig til kjemi!), som må opprettholdes til enhver tid, til det landet kjemien skal leveres til. Det er særdeles høye krav til kjemiprodukter, til enhver tid. Dette må produsenten til enhver tid følge opp ut fra kravene som stilles på markedet.

Dokumenter