Flokking langtidsposer

Langtidsvirkende flokkingmiddel

1kg, 8 stk à 125gVarenummer: 25018

kr 349

- +

Fri frakt til post i butikk og ingen gebyr på bestillinger over 1500kr.

Kategori: Kjemi,

Produktbeskrivelse

Flokking langtidsposer 1kg, 8 stk à 125g

Delphin kjemi til basseng

Flokking langtidsposer
Forbedrer virkningen av sandfiltre. Klarner vannet med løpende pumpe.

Flokkingmiddel i poser, 1 kg
8 poser langtidsvirkende flokkingmiddel à 125 gram pr. pose.

Flockfix langtidspatron
Langtidspatronen legges i skimmeren, og løser seg opp over lang tid.

Dosering:
1 patron á 125 g hver 14. dag er normalt nok til basseng opp til 50 m³.

Bruksanvisning:
Kontroller og juster pH-verdien til å ligge mellom 7,0 – 7,4.
Tilsett hver 2. uke 1 Flock pose i skimmeren eller forfilteret til pumpen.
1 pose er nok til behandlingen av maksimalt 50m³ bassengvann.

Viktige hint
Dersom vannet fortsatt er uklart tross tilsetning av flock pose kan dette skyldes organiske forurensinger.
I dette tilfellet hjelper det med sjokklorering med sjokk-klor granulat.
Dersom flock posen blir benyttet i forbindelse med cartridgefiltre må det beregnes hypipggere vask av filterelementene.
Dette produktet må kun benyttes i henhold til bruksanvisningen.

Vær oppmerksom på risiko- og sikkerhetsrådene!
Oppbevar produktet stående i originalforpakningen, innelåst og utilgjengelig for barn, frostfritt og fritt for direkte sollys.

Les sikkerhetsblad under «dokumenter»

Risikosetninger:
R36/38: Irriterende for øyne og hud.
Sikkerhetssetninger:
S2: Oppbevares utilgjengelig for barn.
S26: Ved kontakt med øyne, skyll straks grundig med vann.
S46: Ved svelging oppsøk omgående lege og om mulig vis denne etiketten.

 

Kjemi Delphin fra Chemoform

Kjemien Delphin fra den velkjente produsenten Chemoform kom på markedet allerede i 1970.
Dette har gitt dem lang fartstid, og Delphin er som Bayrol blant de beste.
Vi har solgt Delphin og Bayrol i alle år, og vi er stolte av å kunne tilby både kvaliteten og kunnskapen disse produsentene har.

 

Sikkerhetsblad

Det viktige med kjemiprodukter til basseng er også at de lever opp til standardene du krever. Det er noe som heter sikkerhetsblad, også til kjemi (særlig til kjemi!), som må opprettholdes til enhver tid, til det landet kjemien skal leveres til. Det er særdeles høye krav til kjemiprodukter, til enhver tid. Dette må produsenten til enhver tid følge opp ut fra kravene som stilles på markedet.

Dokumenter