Sjokk-klor granulat 10 kg

Tomt på lager

10 kgVarenummer: 3-31802700

kr 1 699

Tomt på lager

Fri frakt til post i butikk og ingen gebyr på bestillinger over 1500kr.

Kategori: Kjemi,

Produktbeskrivelse

Sjokk-klor granulat, 10 kg

Delphin kjemi til basseng

Sjokk-klor granulat
Dreper bakterier og forebygger algevekst. Løser seg meget hurtig opp og etterlater ingen restprodukter.
Tablettene er kalkfrie, og påvirker ikke pH-verdien.

Dosering: 100 gr/ 10 m3 vann.
Anbefalt klorverdi: 1,0 – 1,5 ppm (mg/l)

Anvendelse:
Løs først i en bøtte vann. NB! Tilsett først vann til bøtten. Tilsett deretter løsningen rolig i skimmeren eller langs bassengkanten.
Tilsett aldri direkte i bassenget. Fare for bleking.

Advarsel:
Blanding av ulike klorprodukter kan føre til kraftige reaksjoner og eksplosjoner!
Bland aldri med andre kjemikalier!
Vær oppmerksom på risiko- og sikkerhetsrådene!
Oppbevar produktet stående i originalforpakningen, innelåst og utilgjengelig for barn, frostfritt og fritt for direkte sollys.

Les sikkerhetsblad under «dokumenter»

Risikosetninger.
R22: Fare ved svelging
R31: I kontakt med syre utvikles giftige gasser.
R36/37: Irriterer øyne og åndedrettsorganer.
R50/53: Meget giftig for organismer som lever i vann. Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannet.

Sikkerhetssetninger.
S1/2: Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.
S8: Emballasjen må oppbevares tørt.
S26: Ved kontakt med øyne, skyll straks grundig med vann og konsulter lege.
S41: Unngå innånding av røyk ved brann eller eksplosjon.
S46: Ved svelging oppsøk omgående lege og om mulig vis denne etiketten.
S50: Må ikke blandes med syrer.
S60: Dette produktet og dets emballasje må behandles som farlig avfall.
S61: Unngå frigjøring i miljøet.

 

Kjemi Delphin fra Chemoform

Kjemien Delphin fra den velkjente produsenten Chemoform kom på markedet allerede i 1970.
Dette har gitt dem lang fartstid, og Delphin er som Bayrol blant de beste.
Vi har solgt Delphin og Bayrol i alle år, og vi er stolte av å kunne tilby både kvaliteten og kunnskapen disse produsentene har.

 

Sikkerhetsblad

Det viktige med kjemiprodukter til basseng er også at de lever opp til standardene du krever. Det er noe som heter sikkerhetsblad, også til kjemi (særlig til kjemi!), som må opprettholdes til enhver tid, til det landet kjemien skal leveres til. Det er særdeles høye krav til kjemiprodukter, til enhver tid. Dette må produsenten til enhver tid følge opp ut fra kravene som stilles på markedet.

 

Les gjerne mer om kjemi og basseng på vår Bassengskole

Dokumenter