Overvintringsmiddel 1L

Beskytter mot alger og kalkutfelling i bassenget i løpet av vinteren.

 

1 literVarenummer: 25023

kr 299

- +

Fri frakt til post i butikk og ingen gebyr på bestillinger over 1500kr.

Kategori: Kjemi,

Produktbeskrivelse

Overvintringsmiddel, 1 liter

Delphin kjemi til basseng

Overvintringsmiddel
Mot alger og kalkutfelling i svømmebassenget i løpet av vinteren.

Bruksanvisning.
Senk vannstanden under skimmeren. Tilsett deretter den beregnede mengden med overvintringsmiddel. Løs først i en bøtte vann (ca 10% løsning). Tilsettes alltid langsomt langs bassengkanten.

Dosering: 1,0 – 4,0 dl per 10 m3 vann. Avhengig av hardhetsgraden.

Overvintringsmiddel er ikke det samme som frostvæske.
Middelet hjelper mot tilvekst av alger og kalkutfelling i bassenget i løpet av vinteren. Det er viktig å bruke det for å unngå at bassengduken blir unødvendig tilgrodd.

Bland aldri med andre kjemikalier!

Vær oppmerksom på risiko- og sikkerhetsrådene!

Oppbevar produktet stående i originalforpakningen, innelåst og utilgjengelig for barn, frostfritt og fritt for direkte sollys.

Les sikkerhetsblad under «dokumenter»

Advarsler
Risikosetninger:
R36/38: Irriterende for øyne og hud.
R50/53: Meget giftig for organismer som lever i vann. Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannet.

Sikkerhetssetninger.
S1/2: Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.
S36/39: Bruk egne verneklær og vernebriller/ ansiktsbeskyttelse under arbeidet.
S45: Ved uhell eller uvelhet oppsøk lege straks (om mulig vis denne etiketten)
S50: Må ikke blandes med syrer.
S60: Dette produktet og dets emballasje må behandles som farlig avfall.
S61: Unngå frigjøring i miljøet.

 

Kjemi Delphin fra Chemoform

Kjemien Delphin fra den velkjente produsenten Chemoform kom på markedet allerede i 1970.
Dette har gitt dem lang fartstid, og Delphin er som Bayrol blant de beste.
Vi har solgt Delphin og Bayrol i alle år, og vi er stolte av å kunne tilby både kvaliteten og kunnskapen disse produsentene har.

 

Sikkerhetsblad

Det viktige med kjemiprodukter til basseng er også at de lever opp til standardene du krever. Det er noe som heter sikkerhetsblad, også til kjemi (særlig til kjemi!), som må opprettholdes til enhver tid, til det landet kjemien skal leveres til. Det er særdeles høye krav til kjemiprodukter, til enhver tid. Dette må produsenten til enhver tid følge opp ut fra kravene som stilles på markedet.

 

Les gjerne mer om kjemi og basseng på vår Bassengskole

Dokumenter