pH Pluss granulat 1kg

For å heve pH-verdien

 

 

1 kgVarenummer: 25011

kr 109

- +

Fri frakt til post i butikk og ingen gebyr på bestillinger over 1500kr.

Kategori: Kjemi,

Produktbeskrivelse

pH-Plus granulat, 1 kg

Delphin kjemi til basseng

pH Plus granulat
For enkel og nøyaktig heving av pH – verdien fra det sure området til det ideelle 7,0 – 7,4 i svømmebasseng

Dosering: 100 gram pH-hever granulat er nok til å heve pH-verdien i 10 m³ vann med 0,2 enheter. Hardt vann trenger mindre, mykt vann trenger mer.

Anvendelse: Løs pH-Plus granulat i porsjoner i en bøtte vann. Test innimellom pH – verdien. Tilsettes ikke i nærheten av metalldeler.

Beholderen oppbevares innelåst. Bland aldri med andre kjemikalier i konsentrert form!

Vær oppmerksom på risiko- og sikkerhetsrådene! Oppbevar produktet stående i originalforpakningen, innelåst og utilgjengelig for barn, frostfritt og fritt for direkte sollys.

Les sikkerhetsblad under «dokumenter»

Risikosetninger. R36: Irriterende for øyne.
Sikkerhetssetninger:
S2: Oppbevares utilgjengelig for barn.
S22: Unngå innånding av støv.
S26: Ved kontakt med øyne, skyll straks grundig med vann.
S45: Ved uhell eller ved kvalme oppsøk straks lege (vis denne etiketten dersom mulig)

NB! Bland ikke sammen med andre kjemikalier da farlige gasser kan frigjøres. Ufarlig brukt i svømmebasseng.

 

Kjemi Delphin fra Chemoform

Kjemien Delphin fra den velkjente produsenten Chemoform kom på markedet allerede i 1970.
Dette har gitt dem lang fartstid, og Delphin er som Bayrol blant de beste.
Vi har solgt Delphin og Bayrol i alle år, og vi er stolte av å kunne tilby både kvaliteten og kunnskapen disse produsentene har.

 

Sikkerhetsblad

Det viktige med kjemiprodukter til basseng er også at de lever opp til standardene du krever. Det er noe som heter sikkerhetsblad, også til kjemi (særlig til kjemi!), som må opprettholdes til enhver tid, til det landet kjemien skal leveres til. Det er særdeles høye krav til kjemiprodukter, til enhver tid. Dette må produsenten til enhver tid følge opp ut fra kravene som stilles på markedet.

 

Les gjerne mer om kjemi og basseng på vår Bassengskole

Dokumenter