Kjemistyring

Hvilke forskjellige metoder finnes for å styre kjemien i et basseng.

For at vannet skal være klart og hygienisk, må en stelle med det på to måter:

Mekanisk rensing.

Med mekanisk rensing mener vi å fjerne partikler slik at vannet ser klart og innbydende ut. Dette er det stort sett et filter som tar seg av, men en må også regne med å måtte bunnsuge og vaske litt i vannranden. Denne bloggen skal ikke handle om mekanisk rensing.

Kjemisk rensing.

Selv om vannet i bassenget ser rent og innbydende ut, er det ikke sikkert at det er sunt å bade i det. Det skyldes at det kan være fullt av bakterier og virus. For å unngå det, må en ha et regime med kjemisk rensing. Denne bloggen skal handle om hvordan en kan ha kontroll på kjemien i bassenget.

Det er to forhold som er viktig når det gjelder kjemi i bassenget:

Vannkvaliteten, altså de kjemiske verdiene i vannet, og viktigst av dem pH’en
Desinfeksjonen, hva en må gjøre for at vannet skal være sunt og bakterie-«fritt».

Hvilke hjelpemidler finnes for å ha kontroll på kjemien.

Vi får stadig høre fra kunder at de ønsker seg et system som er helt automatisk slik at de ikke trenger å tenke på det. ET SLIKT SYSTEM FINNES IKKE!  En kan godt automatisere kjemistyringen, og de forskjellige systemene krever forskjellig grad av ettersyn, men et system som en ikke må se etter og følge med på, finnes ikke!

Manuell løsning

Den billigste måten å styre kjemien på, er det vi vil kalle den MANUELLE. Altså ingen apparater som tilsetter kjemi eller produserer kjemi, du tilsetter det selv. Dette har like til det siste vært den vanligste måten, og det går fint an å gjøre det slik. Ulempen er at du må være til stede minst én gang i uken, helst omtrent på samme dag.

Hvis du velger den manuelle metoden, måler du verdiene i vannet med strips (det mest vanlige), eller tabletter i et fargekodeglass (litt mer nøyaktig) eller med en digital måler (dyrest, men best). Avhengig av måleresultatet, tilsetter du den kjemien som skal til for å korriger verdien. Hvor mye du skal bruke, er alltid angitt på kjemipakken, og det oppgis som regel pr 10 m³. Du må altså vite hvor mye vann du har i bassenget!!!! Overraskende mange vet ikke det, og da blir det hele litt lotto.

PH-midlene blandes i en bøtte vann og tømmes foran returdysen. Det samme gjøres med sjokk-klor.

Langtidsklor (de store puckene) legges enten i skimmeren, eller du kan legge dem i en «doseringsflyter». Hvis du legger dem i skimmeren kan de av og til løse seg litt fort opp, noe som kan forebygges ved å bare klippe hjørner (1 – 4 hjørner, test) av posen de ligger i i stedet for å pakke dem helt ut.

Dosator, – enkleste automatiske løsning

En dosator er et apparat som måler verdiene i vannet, og tilsetter nødvendige mengder kjemi for å korriger dem. Apparatet er altså både et måleapparat og ei pumpe som pumper flytende kjemi.

Det finnes mange forskjellige dosatorer, men når det gjelder desinfisering, er det helst klor og aktivt oksygen (hydrogenperoksid) som er rådende. Av disse er klor det mest effektive, men vi vet at ikke alle liker klor så godt. Riktig dosert kan også Aktivt Oksygen gi god desinfisering, men etter 2016 får en bare lov å selge dette i konsentrasjon på 13 %, mot før 35 %. Dette fordi virkestoffet kan brukes til å lage bomber. Du bør derfor sjekke med leverandørene hva et års forbruk vil koste av de to alternativene. Du vil nok erfare at flytende Aktivt Oksygen er ganske mye dyrere enn klor.

De fleste velger å ha dosator både for vannkvaliteten (pH’en) og. Det er likevel klart at den viktigste av disse er desinfeksjonen. pH’en endrer seg langsomt, faktisk over uker og gjerne måneder. Det går derfor greit an å justere den manuelt.

Desinfeksjonen endrer seg imidlertid over timer, ja nesten over minutter. Når kloren gjør det den skal, – oksyderer forurensinger, forsvinner den. Kort tid etter en måling som viste passelig mengde klor i vannet, kan det derfor være helt fritt for klor. Har du en dosator, registrerer den dette og begynner å pumpe ny kjemi inn i vannet. Gjør du det manuelt, har du ingen mulighet til å følge med på slike variasjoner.

Saltvanns klorgenerator

Nå begynner det å bli vanskelig å være kortfattet, for her er det mye å forklare. Heng med hvis du gidder.

Mange kommer til oss og sier at de vil ha et «saltvannsbasseng». Da ser de ofte for seg et basseng hvor saltet er det desinfiserende stoffet. Slik er det ikke. Det som «på folkemunne» ofte kalles saltvannsbasseng, er basseng med mye mindre salt enn i sjøvann, og det saltet som er, brukes til å lage klor. Det er altså et basseng som renses med klor, men klorgeneratoren lager kloren i stedet for at du kjøper den. Kloren går tilbake til salt, så det er ikke et forbruk av salt annet enn når en pumper ut vann.

Bilde av Aquarite

 

Klorgeneratorer finnes i to kvaliteter.

De rimeligste, måler ikke klornivået i vannet og varierer ikke produksjonen i henhold til behovet (koster rundt kr 15.000). De stilles inn på en prosent av maks ytelse, og så lager de alltid den mengden. Dette er egentlig en veldig dårlig løsning! Grunnen til det er at behovet for klor varierer veldig med mange forhold; om bassenget er tildekket eller ikke, om sola skinner eller ikke, om noen bader eller ikke. Dette enkle apparatet får ikke med seg slike svingninger i behovet, og produserer alltid det samme, ofte for mye. Vi har sett mange ekstremt bleika linere på grunn av det.
De dyrere måler og produserer etter behov (koster over kr 25.000). Du kan derfor stille inn at du vil ha et lavt klorinnhold, men apparatet greier å holde nivået. Dette er en god løsning, men bare vær klar over at det er en klorløsning.
Da var vi ferdige med kjemi, og så skal vi se på KJEMI-FRIE løsninger for å desinfisere

I dag er det faktisk mulig å få kjemifri rensing av vannet i bassenget.

UV-lys

UV-lys er en kjent og mye brukt løsning for å desinfisere (også til drikkevann), men den strålestyrken som tilbys i private basseng, er absolutt ikke nok som desinfeksjon alene. Skal en kunne redusere klorbruken slik at det i det hele merkes, må UV-lyset kombineres med et apparat som tilsetter kobberioner i vannet. Kobberioner er ganske effektive til å drepe alger. Med en slik kombinert løsning, vil en kunne bade tilnærmet klorfritt, men en må klore litt f.eks. hver 14. dag for å være sikker. Da kan en bruke sjokk-klor, som forsvinner fort, slik at en i praksis kan bade klorfritt.

Bilde av Blue lagoon Ionisator + UV

E-Clear, helt kjemifri løsning

Basseng AS har en løsning som er helt kjemifri. Apparatet heter E-Clear, og renser på 3 forskjellige måter:

Først renseprosess; vannet bestråles av UV-lys.

Som nevnt tidligere er UV-lys desinfiserende, men det kan ikke stå alene. I E-Clear er konstruksjonen av UV-lyset laget slik at vannet får god nærkontakt med UV-strålene, og
denne bestrålingen fjerner 99,9% av alle vannbårne parasitter og sykdommer – inkludert cryptosporidium (en parasitt som kan gi diaré). UV-pæren har en brenntid på 10 000 timer.

Andre renseprosess; vannet passerer noen elektroder som renser med 4 forskjellige oksygentyper.

Oksygen i konsentrert form er meget bakteriedrepende (oksyderer forurensinger). Hydrogenperoksid er en av de mest kjente oksygentypene som brukes til rensing, og kalles gjerne aktivt oksygen. Hydrogenperoksid kan kjøpes i flytende form, men med E-Clear produserer du din egen.

I tillegg til Hydrogenperoksid (H202), produserer E-Clear også 3 andre sterkt rensende oksygentyper Hydroksylioner OH-, Atomic Oksygen O-, Molekyler Oksygen O2.

Tredje renseprosess; vannet tilføres kobberioner.

Kobberioner er først og fremst effektive på å drepe alger (jfr. bunnstoff til båt), men kobber dreper også bakterier.

Summen av disse tre rensemetodene er så effektive at du ikke trenger bruke desinfiserende kjemi.

Abonnere på vårt nyhetsbrev?

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få eksklusive rabattkoder og nyttige tips