Forside Reklamasjon og garanti

Reklamasjon og garanti

Selger garanterer at varen ved utlevering skal være uskadd og uten produksjonsfeil. Ved eventuelle synlige skader på emballasjen ved levering (ved transportskade; les senere avsnitt), må dette anmerkes på fraktbrevet som dere blir bedt om å signere. Mangler i sendingen som viser seg senere, må meldes til Basseng AS så fort som mulig, og senest innen to måneder og en dag. Henvendelsen må gjøres skriftlig til post@basseng.no.

Ved eventuelle mangler, er selger kun forpliktet til erstatningslevering av de deler som er defekte. Selger fraskriver seg ethvert ansvar for indirekte tap som kjøper måtte få som følge av forsinket leveranse eller feil på varen. Dersom vi mottar en reklamasjon, men at det etter testing likevel viser seg at reklamasjonen ikke er berettiget, vil kunden bli belastet med opptil kr. 3000,- til dekking av frakt og testing. I enkelte produkter er det mange bevegelige deler som må anses som slitedeler og som, avhengig av bruk, har forskjellig levetid. Dersom man må bytte slike slitedeler omfattes ikke dette av garantien.
Salgsvilkår

Fyll inn skjemaet nedenfor

  • Dra og slipp filer her, eller
    Max. file size: 25 MB.