Decalcit Super 1 l

rengjøring for glassfiberbassengVarenummer: DECS10

kr 319

- +

Fri frakt til post i butikk og ingen gebyr på bestillinger over 1500kr.

Kategori: Kjemi, Rengjøring av basseng,

Produktbeskrivelse

Decalcit Super 1 l

rengjøring for glassfiberbasseng

Decalcit Super 1 l
Decalcit Super fjerner selv de vanskeligste kalk- og smussavleiringene. Den tyktflytende konsistensen forlenger virketiden og gir et veldig bra resultat. Særlig godt egnet for grunnrengjøring av tomme basseng.

Bruksanvisning: Dette produktet må kun brukes til det angitte formålet og som anvist: Brukes ufortynnet på loddrette vegger og ved sterk tilsmussing. Brukes ellers fortynnet opptil 1:5 avhengig av tilsmussingsgrad. Påfør løsningen med basseng- børste eller skrubb, la virke i 10-15 minutter og skyll deretter grundig. Gjenta om nødvendig.
Bruk eventuelt en bassengbørste, men aldri en gryteskrubb (svamp med skrubbeside / Scotchbrite). 

Viktig: Uegnet for materialer som ikke er syrebestandige (f.eks. aluminium, ikke syrefaste fliser, ikke syrefast emalje). Forkrommede deler må kun behandles i kort tid med fortynnet løsning og skylles straks. Sørg for god ventilasjon.

Tips: Fett og sot-renner kan fjernes i badesesongen med Randrengjøring.

Bruk aldri i blanding med andre rengjøringsmidler!
Vær oppmerksom på risiko- og sikkerhetsrådene!
Oppbevar produktet stående i originalforpakningen, innelåst og utilgjengelig for barn, frostfritt og fritt for direkte sollys.
UN-Nr.: 1789
15% saltsyre

ADVARSEL:

Risikosetninger.
R36/37/38: irriterer øyne, ånderettsorganer og hud

Sikkerhetssetninger.
S2: Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.
S26: Får man stoffet i øynene, skyll straks med mye vann og konsulter lege.
S28: Får man stoffet på huden, vask straks med store mengder vann.
S37/39: Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm.
S46: Ved svelging, kontakt lege omgående, og vis denne beholderen eller etiketten.

 

For flere råd og tips om kjemi og dosering, se vår bassengskole her