Poolrent Gel

Et sterkt og surt rengjøringsmiddel, som løser opp kalk og rust i bassenget.

fjerner kalk og mineraler, 1 literVarenummer: 25021

kr 199

- +

Fri frakt til post i butikk og ingen gebyr på bestillinger over 1500kr.

Kategori: Kjemi, Rengjøring av basseng,

Produktbeskrivelse

Poolrent Gel (sur)

fjerner kalk og mineraler, 1 liter

Poolrent Gel (sur):
Sterkt surt rengjøringsmiddel, løser kalk og rust i svømmebasseng.

Bruksanvisning:
Fortynn middelet med vann fra 1:1 til 1:10, alt etter graden av forurensning som skal fjernes.
Poolrent Gel påføres på godt fuktede overflater med børste eller skrubb. Bruk eventuelt en bassengbørste, men aldri en gryteskrubb (svamp med skrubbeside / Scotchbrite). 
La rengjøringen virke en kort tid og spyl deretter med en kraftig vannstråle.
Ved bearbeiding av større overflater, del inn i mindre flater. Uegnet for materialer som ikke er syrebestandige.
(f.eks. aluminium, ikke syrefaste fliser, ikke syrefast emalje). Forkrommede deler må kun behandles i kort tid med fortynnet løsning og skylles straks. Sørg for god ventilasjon.

Tips: Fett og sot-renner kan fjernes i badesesongen med Randrengjøring.

Bruk aldri i blanding med andre rengjøringsmidler!
Vær oppmerksom på risiko- og sikkerhetsrådene!
Oppbevar produktet stående i originalforpakningen, innelåst og utilgjengelig for barn, frostfritt og fritt for direkte sollys.

Les sikkerhetsblad under «dokumenter»

ADVARSEL:

Risikosetninger.
R36/37/38: irriterer øyne, ånderettsorganer og hud

Sikkerhetssetninger.
S1/2: Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.
S26: Får man stoffet i øynene, skyll straks med mye vann og konsulter lege.
S45: Ved uhell eller ved kvalme oppsøk straks lege (vis denne etiketten dersom mulig).
S50: Må ikke blandes med syrer.

Dokumenter