Overvintring av bassenget

Overvintring basseng


Overvintring av utendørs basseng i Norge er en større utfordring enn i varmere strøk. Den store forskjellen er frosten og tyngden av snø.

Frosten:

Når vann fryser, utvider det seg. Denne utvidelsen skjer med enorme krefter. Dersom
vannet er innestengt i en lukket beholder, sprenger det beholderen for å få mulighet til å utvide seg. Dette vil skje med filtertanken, filterpumpen, skimmeren, varmepumpen osv. osv. Alle lukkede beholdere som det står vann i, risikerer å fryse. For å unngå frostsprengning, må du enten tømme beholderne for vann, eller du må sørge for at de står i et rom som holdes frostfritt.
Skader på grunn av frostsprengning gir ikke rett til reklamasjon!

Snø-tyngden:

Når det er vann i bassenget, har du som eier et krav om å sikre bassenget slik at ikke mennesker eller dyr drukner. Dette kan gjøres med sikkerhetstrekk, overbygg eller med inngjerding.

De fleste har et sikkerhetstrekk eller overbygg. Problemet er bare at «sommerløsningene» er laget med tanke på at de skal være enkle å ta på og av, ellers blir de ikke brukt. De er konstruert for å tåle vekten av en person eller et mindre dyr som forviller seg ut på trekket. Da snakker vi om en vekt på ca 100 kg.

Med snø på trekket kan en fort komme opp i 150 kg/m², og litt multiplikasjon gir da fort 4,8 tonn på trekket eller overbygget til et basseng på 4 x 8 m. Det er det ikke konstruert for!

De to nevnte forholden gjør det litt krevende å overvintre basseng, men når det er sagt, er det faktisk veldig få skader som oppstår om vinteren. Det lar seg altså gjøre…!

Slik behandler du vannet før vinteren:

En av de mest vanlige feilene som begås når en skal ”parkere” bassenget for vinteren, er at en slutter å klore/behandle mens vannet i bassenget enda er varmt. Da får du en oppblomstring av alger før bassenget ”går til ro” for vinteren. Altså, selv om du slutter å bade, så fortsett å kjøre filteret daglig og å klore vannet. Dette bør du gjøre helt til temperaturen har sunket ned mot 10°C. Selvsagt kan du redusere klormengden i forhold til det vanlige, og du kan også kjøre filteret vesentlig kortere tid enn normalt.

Når temperaturen har sunket til ca 10°C, tilsetter du litt ekstra klor (halv dose av vanlig sjokk-kloring) og overvintringsmiddel. For at dette skal blande seg godt i alle kriker og kroker, må filteret kjøres en time etter at kjemien er tilsatt. Overvintringsmiddelet inneholder mest algemiddel, men også et stoff som forebygger at smuss fester seg til lineren. Overvintringsmiddelet inneholder ingen stoffer som forhindrer at vannet fryser, slik mange tror.

[ux_custom_products cat=»/overvintrings-middel» products=»» columns=»4″ title=»Sjekk våre overvintringsprodukter!»]

Overvintre bassenget med eller uten vann

 • Alle basseng som er utstyrt med en prefabrikkert liner, må overvintres med vann. Grunnen til dette, er at lineren mister fasongen og elastisitet dersom bassenget står tomt over tid. Etter noen vintre uten vann, risikerer du at lineren revner når du fyller vann om våren, istedenfor å strekke seg.
 • Armert liner som er sveiset på stedet, tåler at bassenget står tomt om vinteren.
 • Flislagte basseng kan også overvintres uten vann. Det er da viktig at det er helt tomt, og at det forblir tomt og ikke fylles halvveis opp av vann som kan fryse. Se eget avsnitt om denne typen basseng.

For alle typer gjelder:

 • Skimmeren kan lett fryse i stykker hvis det står vann i den. Det beste er å senke vannstanden til under skimmeren Hvis du ikke har en vanntett tildekking av bassenget, vil vannstanden stige på grunn av regnet om høsten. Dette må du forebygge ved å koble fra et rør (f.eks. en returdyse), eller du må følge med og lense ved behov. Noen skimmere har to
  utganger i bunnen, en til rørtilkobling og en til å åpne for vinterlensing. Hvis din skimmer har en slik ekstra utgang i bunnen, så skru ut proppen i denne.
 • Før du dekker til bassenget, skal det være rengjort og fritt for løv og annen skitt. Hvis dette blir liggende i bassenget hele vinteren, kan du få flekker på lineren som ikke lar seg fjerne. Klorflyteren må også fjernes.
 • Filteranlegg og utsyr kan fryse i stykker. Tøm alle delene for vann, eller pass på at de står frostfritt. Både filtertanken og filterpumpen har lenseplugger i bunnen som kan skrus ut for lensing (ikke mist pluggen i løpet av vinteren). På noe av utstyret må du skru løs nederste rørtilkobling slik at vannet renner ut. Husk å tømme jetstream-pumpen også. Den har også en lenseplugg.
 • Still 6-veisventilen i vinterposisjon. Vinterposisjonen er ikke navngitt på alle 6-veisventiler, men som regel så er det markert et punkt mellom to vanlige hakk. I vinterposisjon er alle kammerne i ventilen åpne slik at den ikke står med vann (reduserer faren for frostsprengning). I tillegg er alle pakninger uten belastning, slik at de ikke blir unødvendig
  deformerte.

Prefabrikkerte stålplatebasseng

Stålplatebasseng må alltid overvintres med vann. Konstruksjonen er slik at de kan klappe sammen dersom de står tomme. Disse bassengene er dessuten alltid utstyrt med liner, og det er i seg selv en grunn til at de må stå med vann.
På stålplatebasseng mener vi at den enkleste måten å holde en lav vannstand på, er å skru av slangen på returdysen og la bassenget stå med denne vannstanden.

Hvordan skal forskjellige basseng klargjøres for vinteren.

På foregående side forklarer vi i grove trekk hvordan frosten sprenger, og snøen tynger. Avhengig av hvilken type basseng du har, og hvilket utsyr du har, må du ta forskjellige forholdsregler.

Prefabrikkerte stålplatebasseng

Et stålplatebasseng kan ikke tømmes for vann, fordi det er vanntrykket som holder veggen
oppe. Disse bassengene overvintres ved at man senker vannstanden til under skimmeren.
Skimmeren er den åpningen i bassenget der vannet går inn til filteranlegget. Det er en fordel å skru av slangen på returdysen og la dette være vannivået om vinteren. Ved å senke vannstanden til under returdyse og skimmer er det mindre risiko for frostskader.

Man må ikke la det være så lite vann i et stålplatebasseng om vinteren at det
bunnfryser. Når våren da kommer, smelter vannet på overflaten om dagen, renner ned på
sidene langs veggen og forårsaker frostsprengning når det igjen blir kaldt på natta, millimeter
for millimeter, natt for natt. Vi har sett stålplatebasseng hvor den nederste halvmeteren buler ut inntil 5 – 6 cm i tønnefasong. Da er bassenget ødelagt. Hvis du får rift i duken (lineren) slik at du ikke greier å holde høy vannstand, må du pumpe ut alt vannet og stive av veggen med trematerialer til du igjen kan lappe og fylle bassenget.
Det er derfor viktig å la bassenget overvintre med vannstand som beskrevet over.

Støpte basseng

Et støpt basseng skal som regel overvintres med vann. Alle basseng med ferdig sveiset liner, må ha vann i om vinteren. Dette skyldes at lineren i utgangspunktet er laget noen få prosent for liten. Når man fyller vann i bassenget, gjør vekten av vannet at lineren blir presset utover og blir slett. Når lineren er ny er den elastisk og da tåler den denne strekkingen godt. Etter noen år blir den mindre elastisk og kan revne istedenfor å strekke seg.
Derfor skal et støpt basseng med ferdig sveiset liner alltid overvintres med vann.

Basseng som er kledd med liner som er sveiset på stedet, kan tømmes for vann om
vinteren, men man må da forvisse seg om at bassenget er fundamentert og bygget på en slik måte at ikke telen løfter bassenget. Når det ikke er vann i bassenget, begynner telen fra bunnen av bassenget og arbeider seg videre nedover. Dersom bassenget står på leirholdig
jord, kan dette få dramatiske konsekvenser. Vi har sett basseng som har løftet seg nesten 10 cm på én side på grunn av telehiv. Skal en tømme støpte basseng, bør bunnen være godt
isolert, eller grunnen må være sprengt masse som det ikke kan bli stående vann i.

Fliselagte basseng kan også tømmes, men igjen må man ta samme hensyn som over når det gjelder telehiv. Hvis man har fliser i bassenget og velger å overvintre med vann, anbefaler vi at man benytter en kjede av luftfylte bøyer som ligger og flyter i vannskorpa.
Disse vil ta av for den frostsprengningen man ellers kan oppleve.

Innendørs Basseng
Med basseng innendørs kan du bade hele året

Basseng med lamelltrekk

Lamelltrekk er et sikkerhetstrekk laget av plastlameller som flyter på vannet. Sikkerheten oppnås delvis av oppdriften og delvis av stivheten i selve lamellene. Et lamelltrekk er laget primært for å ivareta sikkerheten når bassenget er i bruk , og det kjennetegnes først og fremst ved at det er veldig enkelt å betjene. Lamelltrekket kan dog ikke fungere som vinterdekke. Når det blir kaldt, vil plasten i lamellene bli sprø, og lamellene må derfor oppbevares sammenrullet og ikke betjenes i det heletatt når det er frost. Lamellen må heller ikke fryse inne i is. Hvis de ligger i vann som fryser, vil de kunne klemmes i stykker av sprengkraften i isen.

Når lamellrullen står på bassengkanten (above ground).

Hvis du har denne typen lamelltrekk, skal du bare rulle trekket inn og dekke det til med en presenning. Deretter må du dekke bassenget med en av metodene som er nevnt annet sted i denne orienteringen.
Når lamellrullen er nedsenket i vannet
Hvis du har nedsenket lamelltrekk, må du sørge for at vannstanden i lamellbrønnen ikke når opp til lamellene. Lamellbrønnen må likevel ikke være helt tom på grunn av lineren, slik vi har beskrevet tidligere. Utfordringen er å klare å bevare den lave vannstanden på tross av regn og snøsmelting. Helt tett tildekking er det beste, f.eks korrugerte stålplater.

Hva kan en dekke bassengene med

Profilerte stålplater

En av de beste og sikreste måtene å vinterdekke et basseng på, er å dekke det med stålplater med kraftige bølger slik at de tåler mye snølast. Det finnes flere produsenter, bl.a. Plannja. Det enkleste er at du kjøper dem på en lokal byggvareforretning. De finnes med forskjellig godstykkelse og forskjellig høyde på bølgene, noe som igjen avgjør bæreevnen. Det er ikke vanskelig å få plater som på 4 meter bærer 450 kg/m². Be om pris og informasjon hos din lokale byggvareforretning.

Vinterpresenning DELOS SAFE

Delos Safe er en presenning som spennes over bassenget. Grunnen til at denne løsningen fungerer om vinteren, er at presenningen er festet med strikk rundt på alle kanter. Ved snølast gir strikkene etter, og duken synker med på vannet i bassenget eller på isen dersom vannet har fryst.
Kraftig PVC-presenning på 580 gram/m². Behandlet mot nedbryting av UV-stråler. Blå eller grønn på oversiden, sandfarget på undersiden slik at den ikke smitter av på
kantsteinen. Forsterket rundt hele kanten og forsynt med maljer av metall.
Dreneringshuller i midten. Disse er tettet på undersiden for å unngå lysgjennomtrenging.
Festemetode: ”teltplugger” i herdet stål, og strikker med kroker.

[ux_custom_products cat=»/delos-safe-vintersikring» » columns=»4″ title=»DELOS SAFE vintersikring»]