Det viktigste utstyret for vannrensing er filteranlegget. I Norge brukes mest sandfilter.