Decalcit Super 1 l

rengjøring for glassfiberbasseng

kr 319

Fri frakt og ingen gebyr på alle bestillinger over 1500kr til terminal eller postkontor.

Stor etterspørsel ­– bestill tidlig!

Beskrivelse

Decalcit Super 1 l

rengjøring for glassfiberbasseng

Decalcit Super 1 l
Decalcit Super fjerner selv de vanskeligste kalk- og smussavleiringene. Den tyktflytende konsistensen forlenger virketiden og gir et veldig bra resultat. Særlig godt egnet for grunnrengjøring av tomme basseng.

Bruksanvisning: Dette produktet må kun brukes til det angitte formålet og som anvist: Brukes ufortynnet på loddrette vegger og ved sterk tilsmussing. Brukes ellers fortynnet opptil 1:5 avhengig av tilsmussingsgrad. Påfør løsningen med basseng- børste eller skrubb, la virke i 10-15 minutter og skyll deretter grundig. Gjenta om nødvendig.
Bruk eventuelt en bassengbørste, men aldri en gryteskrubb (svamp med skrubbeside / Scotchbrite). 

Viktig: Uegnet for materialer som ikke er syrebestandige (f.eks. aluminium, ikke syrefaste fliser, ikke syrefast emalje). Forkrommede deler må kun behandles i kort tid med fortynnet løsning og skylles straks. Sørg for god ventilasjon.

Tips: Fett og sot-renner kan fjernes i badesesongen med Randrengjøring.

Bruk aldri i blanding med andre rengjøringsmidler!
Vær oppmerksom på risiko- og sikkerhetsrådene!
Oppbevar produktet stående i originalforpakningen, innelåst og utilgjengelig for barn, frostfritt og fritt for direkte sollys.
UN-Nr.: 1789
15% saltsyre

ADVARSEL:

Risikosetninger.
R36/37/38: irriterer øyne, ånderettsorganer og hud

Sikkerhetssetninger.
S2: Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.
S26: Får man stoffet i øynene, skyll straks med mye vann og konsulter lege.
S28: Får man stoffet på huden, vask straks med store mengder vann.
S37/39: Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm.
S46: Ved svelging, kontakt lege omgående, og vis denne beholderen eller etiketten.

 

For flere råd og tips om kjemi og dosering, se vår bassengskole her

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “Decalcit Super 1 l”

NYTT OG NYTTIG FRA BASSENG AS

Abonnere på vårt nyhetsbrev?

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få eksklusive rabattkoder og nyttige tips